Lớp học “đặc biệt” của phụ nữ Vân Kiều ở thị trấn Krông Klang

02-08-2021 07:02:49
Đồng hồ điểm 19 giờ, học viên ngồi ngay ngắn sẵn sàng chờ cô giáo đến. Tiết học bắt đầu sau khi giáo viên chào các bà, các mẹ...