"Hồ Chí Minh - Tác phẩm bảo vật quốc gia" ra mắt dịp 2/9

24/08/2020 - 12:12

PNO - Bộ sách "Hồ Chí Minh - Tác phẩm bảo vật quốc gia" vừa được Nhà xuất bản Trẻ ấn hành.

Bộ sách Hồ Chí Minh - Tác phẩm bảo vật quốc gia vừa được Nhà xuất bản Trẻ cho ra mắt, nhân dịp Quốc khánh 2/9, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Bộ sách gồm 5 quyển, in theo khổ passport (9,5cm x 12,5cm) gồm các tựa: Đường Kách mệnh, Nhật ký trong tù, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phiên bản mới của bộ sách
Phiên bản mới của bộ sách

Bộ sách Hồ Chí Minh - Tác phẩm bảo vật quốc gia đã được Nhà nước công nhận là bảo vật quốc gia (theo Quyết định số 1426/QĐ-TTg ngày 1/10/2012). Trong lần tái bản này, tác phẩm Đường Kách mệnh được in nguyên văn bản in năm 1927. Toàn bộ lịch sử phong trào công nhân và đường lối cách mạng vô sản được Bác chắt lọc trong tập sách mỏng, chỉ có 98 trang viết tay. 

Nhật ký trong tù in đầy đủ 134 bài thơ theo bản dịch của Viện Văn học. Di chúc in kèm cả bút tích của Bác với ba lần viết và sửa chữa theo các năm 1965, 1968 và 1969. Riêng hai ấn bản Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước còn có thêm QR code file âm thanh giọng đọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng phụ lục ảnh Bác trong hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 

Trọn bộ Hồ Chí Minh - Tác phẩm Bảo vật quốc gia được in màu.
Trọn bộ Hồ Chí Minh - Tác phẩm bảo vật quốc gia được in màu

“Trong các di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta, có những tác phẩm quan trọng, không chỉ về tư tưởng mà còn quyết định vận mệnh của dân tộc Việt Nam, cách mạng Việt Nam. Trong suốt 21 năm qua, Nhà xuất bản Trẻ không ngừng theo đuổi việc đem đến cho độc giả những tác phẩm di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta với hình thức trình bày gần gũi, dễ nắm bắt và hấp dẫn” - bà Phan Thị Thu Hà, Phó giám đốc phụ trách Nhà xuất bản Trẻ bày tỏ. 

Song Giang

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI