Thanh niên 16 tuổi mất tích sau khi nhận được điện thoại đắt tiền

20/08/2022 - 14:25

PNO - Thấy con trai mình dùng điện thoại đắt tiền, chị Bẽ chưa kịp hỏi ở đâu mà có, ngay hôm sau, người con đã mất tích, không liên lạc được.

 

Thanh niên 16 tuổi mất tích sau khi nhận được điện thoại đắt tiền

 Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu