Sai phạm tài chính nghiêm trọng tại Trường THCS Tăng Bạt Hổ (quận 4)

05/11/2022 - 14:52

PNO - Thanh tra quận 4 kết luận hàng loạt sai phạm tài chính nghiêm trọng tại Trường THCS Tăng Bạt Hổ và đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Trường THCS Tăng Bạt Hổ, quận 4
Trường THCS Tăng Bạt Hổ, quận 4

Ông Lê Ngọc Hiển, Chánh Thanh tra quận 4, vừa ký kết luận thanh tra số 07/KL-TTr, về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong quản lý thu, chi và sử dụng tài chính tại Trường THCS Tăng Bạt Hổ, quận 4, TPHCM.

Nộp thiếu về kho bạc hơn 1,4 tỷ đồng

Cụ thể, Trường THCS Tăng Bạt Hổ quản lý, theo dõi các nguồn thu chưa chặt chẽ, báo cáo chưa chính xác, đầy đủ các số liệu thu, nộp chênh lệch thiếu về Kho bạc Nhà nước với số tiền 1.410.610.000 đồng (năm 2021 là 709.225.000 đồng, năm 2022 là 701.335.000 đồng). Đây là con số do Đoàn thanh tra tạm tính khi căn cứ định mức thu theo quy định, số tháng thực học và số liệu học sinh của đơn vị vào tháng 5/2021 và tháng 5/2022. 

Đơn vị thực hiện việc thu tiền điện ở các lớp có trang bị máy lạnh, với tổng số tiền 50.823.000 đồng, nhưng không có biên bản thỏa thuận từ cha mẹ học sinh; đơn vị thực hiện việc chi sửa chữa nhỏ, nhưng không có thương thảo hợp đồng, quyết định chỉ định thầu, ký kết hợp đồng, nghiệm thu thanh toán; đơn vị sử dụng nguồn tổ chức phục vụ bán trú, cố ý nhiều lần thực hiện việc chi thanh toán trùng cho đội ngũ phục vụ bán trú, với tổng số tiền 126.000.000 đồng, nhưng thực tế không chuyển khoản cho đội ngũ phục vụ bán trú, mà để ngoài sổ sách kế toán trong tài khoản của nhà trường.

Đơn vị thực hiện việc chi sai nguồn với tổng số tiền 24.922.500 đồng như: sử dụng nguồn thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú (18.685.000 đồng), nguồn tổ chức phục vụ bán trú (6.237.500 đồng) để mua đồ dùng vệ sinh trường học là không đúng với quy định tại công văn 1821/UBND-KT ngày 8/9/2020 và công văn 2624/UBND-KT ngày 18/11/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 4.

Đơn vị sử dụng nguồn vệ sinh bán trú năm 2021 (48.000.000 đồng) để chi thanh toán tiền lương cho nhân viên phục vụ vệ sinh là không đúng với hướng dẫn theo công văn 622/GDĐT-TV ngày 8/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 4, cụ thể là không dùng toàn bộ các khoản thu này để chi cho con người.

Có dấu hiệu vi phạm hình sự

Đơn vị để ngoài sổ sách kế toán số tiền 110.880.000 đồng từ các nguồn thu học phí, nước uống, tiền hai buổi, Anh văn tăng cường, thiết bị vật dụng bán trú, đề thi – giấy thi và 70.000.000 đồng tiền từ cho thuê căng tin là vi phạm vào khoản 4, điều 15 của Nghị định 167/2017/NĐ-CP, điều 13 của Nghị định số 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Qua các sai phạm nêu trên trong công tác quản lý tài chính của Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Tăng Bạt Hổ, đã gây thiệt hại được Đoàn thanh tra phát hiện đã đủ căn cứ xác định với tổng số tiền là 656.721.506 đồng.

Ngoài ra, trong quá trình tiến hành thanh tra thực tế tại nhà trường, Đoàn thanh tra đã nhiều lần yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường và Kế toán của nhà trường giải trình, cung cấp các tài liệu. Tuy nhiên hiệu trưởng lại khoán trắng cho kế toán, dẫn đến việc không có hoặc không cung cấp đầy đủ, không chính xác các chứng từ chứng minh nguồn thu thực tế tại đơn vị. Từ đó, dẫn đến báo cáo không chính xác, không đầy đủ số liệu nguồn thu, nộp chênh lệch thiếu về Kho bạc Nhà nước với số tiền 1.410.610.000 đồng do Đoàn thanh tra tạm tính khi căn cứ mức thu theo quy định, số tháng thực học và số liệu học sinh của đơn vị.

Do đó, các thiệt hại do sai phạm trong hoạt động quản lý tài chính tại Trường THCS Tăng Bạt Hổ chỉ mang tính chất tạm tính chưa đầy đủ. Đồng thời, các sai phạm như đã nêu là có dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật hình sự, nên Thanh tra Quận 4 đề nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Công an Quận 4, khi có dấu hiệu tội phạm đối với Trường THCS Tăng Bạt Hổ về công tác quản lý thu, chi và sử dụng tài chính.

Kết luận thanh tra nhấn mạnh, thiếu sót và sai phạm như đã nêu trên trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Văn An, Hiệu trưởng nhà trường. Vị hiệu trưởng này cần tổ chức việc khắc phục các sai phạm, và có trách nhiệm nộp ngân sách Nhà nước số tiền 656.721.506 đồng sai phạm.

Minh Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI