Quy trình cấp Hộ chiếu vắc xin tại Việt Nam như thế nào?

21/12/2021 - 12:44

PNO - Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định về việc ban hành Biểu mẫu và quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin”, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

 

Việt Nam chính ban hành biểu mẫu và quy trình cấp Hộ chiếu vắc xin
Hộ chiếu vắc xin được cấp cho người đã tiêm đủ mũi với 8 loại vắc xin đã được Bộ Y tế cấp phép, giá trị sử dụng trong 1 năm.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, quy trình cấp Hộ chiếu vắc xin cho người dân được áp dụng thống nhất tại tất cả các cơ sở tiêm chủng trên cả nước, bao gồm 3 bước:

Bước 1: Các cơ sở tiêm chủng rà soát, xác minh, xác thực thông tin người dân tiêm chủng vắc xin COVID-19.

Bước 2: Các cơ sở tiêm chủng thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19. Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 kết nối, chia sẻ dữ liệu tiêm chủng với Hệ thống Quản lý cấp chứng nhận tiêm chủng vắc xin COVID-19 đáp ứng theo các quy định về kết nối dữ liệu y tế do Bộ Y tế ban hành. Dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19 cần đáp ứng quy định: Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin COVID-19 với 8 loại vắc xin đã được Bộ Y tế cấp phép (gồm: AstraZeneca, Sputnik V, Vero Cell, Pfizer, Moderna, Janssen, Hayat-Vax và Abdala).

Bước 3: Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) thực hiện ký số giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin phòng COID-19 tập trung. Chứng nhận được cấp sử dụng định dạng mã QR theo tiêu chuẩn của EU quy định.

Hộ chiếu vắc xin sẽ ghi đầy đủ các thông tin về bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới; vắc xin, loại vắc xin và nhà cung cấp hoặc sản xuất sẽ được hiển thị tương ứng với tài liệu “COVID-19 vaccine tracker and landscape” của WHO được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của WHO và “Value Sets for EU Digital COVID Certificates” do Liên minh Châu Âu (EU) ban hành. Ngoài ra, Hộ chiếu vắc xin cũng ghi rõ ngày tiêm và số mũi tiêm đã nhận để xác định thông tin tiêm chủng; mã QR hết hạn sau 12 tháng kể từ ngày khởi tạo.

H.Anh

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu