Nhà được tặng riêng trong hôn nhân có là tài sản chung?

12/10/2021 - 06:27

PNO - Luật quy định nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ, chồng khi ly hôn: tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung.

Hỏi: Trước khi mất, dì tôi có để lại cho riêng tôi căn nhà theo hợp đồng tặng cho và tôi đứng tên căn nhà đó. Hiện tại gia đình tôi xảy ra mâu thuẫn, chồng tôi đang đòi phải chia căn nhà này vì là tài sản trong hôn nhân. Xin hỏi, khi ly hôn, tôi có phải chia cho chồng căn nhà đó không? 
Trần Thanh Hiền (H.Bình Chánh, TPHCM)

Trả lời: Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

Luật cũng quy định nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ, chồng khi ly hôn: tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung. Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Như vậy, căn nhà mà bạn đứng tên là tài sản được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân, khi ly hôn bạn không có trách nhiệm chia đôi cho chồng bạn.

Luật sư Nguyễn Thu Đào 
(Đoàn Luật sư TPHCM)

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI