Mới có 45% ô tô tại TPHCM dán thẻ thu phí không dừng

19/05/2022 - 18:26

PNO - Đến ngày 31/7 phải hoàn chỉnh hệ thống thu phí không dừng và chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp nhưng đến nay, TPHCM mới có 45% ô tô được thực hiện.

 

Đến 31/7 triển khai thu phí không dừng với ô tô tại tất cả các trạm.
Đến 31/7 sẽ triển khai thu phí không dừng với ô tô tại tất cả các trạm

Ngày 19/5, ông Bùi Hòa An - Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, hiện thành phố có hơn 300.000 xe ô tô dán thẻ định danh dịch vụ thu phí không dừng ETC (chiếm 45,7% số lượng xe ô tô của thành phố). Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, địa phương chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị (kể cả các đơn vị trực thuộc) để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí.

Đồng thời, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, địa phương gương mẫu thực hiện dán thẻ định danh đối với ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC, không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 1/6/2022.

Theo ông Bùi Hòa An, Sở đã có nhiều văn bản triển khai nội dung trên và các đơn vị liên quan cũng đã chủ động liên hệ với các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng để dán thẻ định danh cho các ô tô do đơn vị quản lý, cũng như vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện. 

Sở cũng có văn bản đề nghị các Hiệp hội vận tải trên địa bàn thành phố phối hợp, hỗ trợ tuyên truyền rộng rãi đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải về chủ trương dán thẻ định danh đối với ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí ETC theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tại cuộc họp về tình hình thu phí không dừng ngày 17/5, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã chỉ đạo phải hoàn thành lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống thu phí ETC tại các trạm thu phí trên địa bàn thành phố trước ngày 31/7. Theo đó, mỗi trạm thu phí chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp.

Minh Linh

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu