Đấu giá biển ô tô trực tuyến, giá khởi điểm từ 40 triệu tại Hà Nội, TPHCM

21/10/2022 - 10:33

PNO - Đây là nội dung trong Dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết,

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, giá biển đẹp sẽ do thị trường quyết định, không phải căn cứ vào giá khởi điểm

Thị trường sẽ quyết định giá "biển đẹp"

Sáng 21/10, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trình bày Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Dự thảo Nghị quyết quy định, biển số đưa ra đấu giá là biển số ô tô chưa đăng ký, Bộ Công an dự kiến cấp mới cho xe ô tô của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (nền màu trắng, chữ và số màu đen), được đăng công khai trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản và trên các phương tiện thông tin đại chúng trước 30 ngày tổ chức đấu giá.

Hình thức đấu giá là đấu giá trực tuyến. Phương thức đấu giá là phương thức trả giá lên.

Về giá khởi điểm, tiền đặt trước, quản lý, sử dụng tiền thu từ đấu giá biển số ô tô, vùng 1 (gồm Hà Nội, TPHCM là 40.000.000 đồng; vùng 2 (gồm các địa phương còn lại) là 20.000.000 đồng.

“Việc xác định giá khởi điểm của biển số ô tô để đấu giá là hết sức phức tạp do biển số là tài sản công đặc thù, giá trị cao hay thấp phụ thuộc vào thị trường và mức độ “đẹp” theo sở thích của người tham gia đấu giá quyết định”, Bộ trưởng Công an cho hay.

Theo Đại tướng Tô Lâm, giá khởi điểm chỉ là mức giá ban đầu, trong quá trình đấu giá, tính cạnh tranh giữa những người tham gia đấu giá sẽ quyết định giá trúng đấu giá của biển số đó. Thị trường sẽ quyết định giá trị của biển số qua các cuộc đấu giá và giá trị thật của biển số là giá trúng đấu giá chứ không căn cứ vào giá khởi điểm.

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, việc thí điểm trên là cần thiết bởi theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, kho số quản lý phương tiện giao thông vận tải là tài sản công phải được khai thác, quản lý hiệu quả. Quy định này cũng đáp ứng nhu cầu tự xác định, lựa chọn “biển số đẹp” của các nhân, tổ chức và tránh việc tổ chức đấu giá lại theo quy định của Luật Đấu giá tài sản 2016, tiết kiệm thời gian, công sức cho xã hội.

Số tiền thu được từ đấu giá biển số sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định, sẽ nộp toàn bộ vào ngân sách Trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Người trúng đấu giá có quyền chuyển nhượng, cho tặng biển theo xe

Người trúng đấu giá sẽ được cấp văn bản xác nhận biển số trúng đấu giá; được đăng ký biển số trúng đấu giá gắn với xe ô tô thuộc sở hữu của mình tại cơ quan Công an nơi quản lý biển số trúng đấu giá hoặc nơi người trúng đấu giá đăng ký thường trú, đặt trụ sở; được giữ lại biển số trúng đấu giá khi chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình. Khi chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe đã gắn với biển số trúng đấu giá, người trúng đấu giá được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số theo xe.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có văn bản xác nhận biển số trúng đấu giá, nếu người trúng đấu giá chết nhưng biển số trúng đấu giá chưa đăng ký gắn với xe thì được hoàn trả số tiền trúng đấu giá đã nộp sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định (không được tính lãi suất). Người thừa kế của người trúng đấu giá tiếp nhận số tiền này.

Bên cạnh đó, người trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp đủ số tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có văn bản xác nhận biển số trúng đấu giá. Thực hiện thủ tục đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe để gắn biển số với xe trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp văn bản xác nhận biển số trúng đấu giá.

Quá thời hạn nêu trên mà người trúng đấu giá không đăng ký biển số đó gắn với xe thì cơ quan có thẩm quyền thu hồi biển số trúng đấu giá; Không được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá (trừ trường hợp chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá theo xe).

Về quyền và nghĩa vụ của người nhận chuyển nhượng, người được cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá theo xe, cá nhân này được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá theo xe theo quy định. Không được giữ lại biển số trúng đấu giá để đăng ký cho xe khác; không được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá.

M.Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI