Chính phủ đồng ý mua 20 triệu liều vắc xin Vero Cell

22/09/2021 - 19:50

PNO - Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 110 về mua vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc.

Theo đó, nghị quyết đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu đối với việc mua 20 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc với các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, chấp thuận điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến vắc xin hoặc việc sử dụng vắc xin.

Thứ hai, chấp nhận phương thức thanh toán theo các điều khoản trong hợp đồng.

Thứ ba, chấp nhận không có nội dung về bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Thứ tư, việc ký kết, hiệu lực, giải thích, thực hiện và giải quyết tranh chấp của hợp đồng áp dụng theo luật pháp của Trung Quốc. Trường hợp không giải quyết được, tranh chấp do Ủy ban trọng tài thương mại và kinh tế quốc tế Trung Quốc tại Bắc Kinh, Trung Quốc phán quyết, ngôn ngữ trọng tài là tiếng Trung Quốc.

Nghị quyết giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm về tờ trình và khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc, đảm bảo chất lượng vắc xin, hiệu quả, tiến độ trong phòng, chống dịch COVID-19…

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI