Bộ Tài chính thông tin về thông tin "Ngân sách Trung ương đang cạn"

17/09/2021 - 17:12

PNO - Ngày 17/9, Bộ Tài chính đã có thông tin về nguồn Dự phòng ngân sách Trung ương cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Bộ Tài Chính cho hay, ngày 16/9, phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ quốc hội (UBTVQH) đã xem xét dự thảo Nghị quyết của UBTVQH ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

Liên quan đến nội dung này, ngay sau đó, nhiều thông tin báo chí nêu: Ngân sách Trung ương hiện rất khó khăn, gần như không còn, hiện chỉ chờ vào nguồn tiết kiệm chi và khoảng 14.620 tỷ đang trình UBTVQH điều chỉnh dự toán thì mới chi được.

“Nội dung thông tin này đã khiến độc giả hiểu sai tình hình ngân sách nhà nước” - Bộ Tài chính nhấn mạnh.

ngày 16/9, phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ quốc hội (UBTVQH) đã xem xét dự thảo Nghị quyết của UBTVQH ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.
Ngày 16/9, phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ quốc hội (UBTVQH) đã xem xét dự thảo Nghị quyết của UBTVQH ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19

Về vấn đề này, Bộ Tài chính thông tin như sau: tại cuộc họp UBTVQH ngày 16/9 bàn về việc ban hành chính sách miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khó khăn do đại dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã báo cáo UBTVQH, hiện nay Ngân sách dự phòng Trung ương (17.500 tỷ) đã chi hết, trong khi đó nhu cầu chi cho công tác phòng chống dịch đối với các lực lượng tham gia phòng chống dịch như Công an, Quân đội và các địa phương là rất lớn.

Do đó, Chính phủ đã trình UBTVQH cho phép chuyển nguồn tiết kiệm chi thường xuyên 14.620 tỷ điều chỉnh vào Dự phòng Ngân sách Trung ương để thực hiện các nhiệm vụ chi cấp bách cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chính vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí thông tin lại đúng nội dung để bạn đọc, người dân hiểu rõ.

P.Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI