Tiền kiểm kết hợp hậu kiểm phim trên mạng

15/06/2022 - 16:52

PNO - Với hơn 90% số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật điện ảnh (sửa đổi).

 

ĐBQH biểu quyết thông qua Luật điện ảnh (sửa đổi)
ĐBQH biểu quyết thông qua Luật Điện ảnh (sửa đổi)

với 449/467 (chiếm 90,16%) đại biểu tán thành. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023.

Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục Nguyễn Đắc Vinh đã có báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật.

Về ý kiến còn khác nhau liên quan tới việc phổ biến phim trên mạng, ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết sau phiên thảo luận tại hội trường, cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo đã phối hợp tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ cho rằng loại ý kiến tiền kiểm kết hợp với hậu kiểm là phù hợp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bổ sung, chỉnh lý và quy định các biện pháp quản lý bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tình hình, điều kiện Việt Nam hiện nay và xu thế chung của thế giới, bảo đảm việc kiểm soát chặt chẽ nội dung phim, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm như dự thảo luật.

Trước khi phổ biến phim trên không gian mạng, các đơn vị phải có trách nhiệm phân loại phim theo độ tuổi người xem, hiển thị cảnh báo...

H.Anh

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu