Menu

Từ đầu năm 2018, thẻ bảo hiểm y tế đã đồng loạt thay mới. Trên thẻ mới chỉ ghi ngày có hiệu lực mà không thể hiện ngày hết hạn nên nhiều bệnh nhân gặp rắc rối khi đi khám bệnh.
Trang 5 trong 105