Menu

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM bác bỏ tính hợp pháp của tài liệu chứng minh nguồn gốc lô thuốc H-Capita của Bộ Y tế vì cơ quan điều tra chưa kiểm tra, xác định tính hợp pháp của các tài liệu này.
Trang 5 trong 146