Menu

Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM vừa đưa vào sử dụng phương pháp mới: sinh thiết u vú ít xâm lấn bằng thiết bị hút chân không.
Trang 5 trong 104