Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: "Có học sinh phải có giáo viên đứng lớp, có bệnh nhân phải có cán bộ y tế"

05/11/2022 - 09:37

PNO - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, việc bố trí đội ngũ giáo viên, cán bộ y tế phải đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh làm rõ thêm một số vấn đề về lĩnh vực nội vụ tại phiên chất vấn sáng 5/11
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh làm rõ thêm một số vấn đề về lĩnh vực nội vụ tại phiên chất vấn sáng 5/11

Sáng 5/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã giải trình và làm rõ ý kiến của ĐBQH liên quan tới lĩnh vực nội vụ,

Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Phó Thủ tướng nêu rõ đây là chủ trương lớn, quan trọng, thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị năm 2008, Nghị quyết số 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính.

Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo lộ trình và yêu cầu đặt ra. Kết quả, việc thực hiện về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và các đơn vị trong giai đoạn 2019-2021 bước đầu hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, giảm được 8 huyện, 561 xã, góp phần tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế và giảm chi ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, có một số tồn tại sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ trình xin ý kiến cấp thẩm quyền về đề án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp giai đoạn 2025, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định về chế độ, chính sách đối với các đơn vị hành chính, cán bộ, công chức, viên chức ở nơi sắp xếp, nhất là đối với cán bộ dôi dư, cũng như chỉ đạo các bộ, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc...

Về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, ngành, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định đây là nhiệm vụ trọng tâm và đã triển khai với quyết tâm cao, tinh thần quyết liệt và bám sát chủ trương, quy định của Đảng và của Quốc hội.

Đến thời điểm này, Chính phủ đã ban hành 15 nghị định liên quan đến các bộ, còn lại 11 bộ, ngành sẽ được tiếp tục ra các nghị định về cơ cấu tổ chức bộ máy, nhiệm vụ trong thời gian tới. “Dự kiến sẽ giảm 17 tổng cục, 8 cục và 145 vụ”, Phó Thủ tướng thông tin.

Về vấn đề tinh giản biên chế được nhiều ĐBQH quan tâm từ đầu kỳ họp và trong phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định đây cũng là chủ trương lớn của Đảng nhằm góp phần đổi mới chế độ công vụ và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tiết kiệm chi ngân sách để tạo nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để thực hiện tinh giản biên chế theo đúng lộ trình mục tiêu đặt ra tại các nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội.

Tuy nhiên, việc tinh giản biên chế còn mang tính chất cơ học, cào bằng và chưa thực sự gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết, tới đây Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, sắp xếp các đơn vị hành chính, hoàn thiện vị trí việc làm, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cải cách hành chính. Đổi mới công tác đánh giá bảo đảm thực chất, quan tâm đến việc bố trí công tác giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ dôi dư.

“Riêng về giáo dục và y tế, Chính phủ cũng rất quan tâm đến việc bố trí đội ngũ giáo viên, cán bộ y tế đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn và cũng là bảo đảm nguyên tắc có học sinh phải có giáo viên đứng lớp, có bệnh nhân phải có cán bộ y tế”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

H.Anh 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI