Lập danh sách người lao động nghỉ việc không hưởng lương do dịch COVID-19 trước 15/7 để triển khai hỗ trợ

07/07/2021 - 21:14

PNO - Ngày 7/7, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM ban hành công văn khẩn số 22619/ SLĐTBXH-LĐ về việc triển khai hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do dịch COVID-19.

Theo công văn, căn cứ Mục II Công văn số 2209/UBND-KT ngày 1/7/2021 của UBND TPHCM giao chủ sử dụng lao động có trách nhiệm lập danh sách người lao động ở trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 30 ngày liên tục trở lên, để UBND TP. Thủ Đức, quận huyện chi hỗ trợ 1.800.000 đồng/người lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM đề nghị doanh nghiệp nhanh chóng lập danh sách gửi Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức, quận huyện chậm nhất đến ngày 15/7/2021
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM đề nghị các nơi nhanh chóng làm thủ tục để triển khai gói hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Từ đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM đề nghị doanh nghiệp nhanh chóng lập danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do dịch COVID-19 của doanh nghiệp mình và gửi Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức, quận huyện chậm nhất đến ngày 15/7/2021. Sau thời hạn này, doanh nghiệp không gửi danh sách xem như không có người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Cùng với đó, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp, Khu công nghệ cao TPHCM nhanh chóng thông tin đến từng doanh nghiệp đang hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao để lập danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trước ngày 15/7/2021.

Sở cũng đề nghị Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức, quận huyện chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế nhanh chóng thông tin đến các doanh nghiệp ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao lập danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trước ngày 15/7/2021.

Từ các danh sách nhận được, Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức, quận huyện tích cực thẩm định hồ sơ trong 1 ngày làm việc để chuyển danh sách người lao động đủ điều kiện hỗ trợ cho UBND TP. Thủ Đức, quận huyện chi hỗ trợ theo quy định.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị Liên đoàn Lao động TPHCM chỉ đạo tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tích cực phối hợp với chủ sử dụng lao động trong việc rà soát, lập danh sách hỗ trợ người lao động và chia sẻ khó khăn với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tăng cường giám sát từ khâu lập danh sách người lao động đến thẩm định, chi hỗ trợ cho người lao động theo chính sách của TP.

Tam Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI