Menu

Hoạt động này nhằm phát huy vai trò của phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình có hiệu quả, góp phần phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã…

Ngày hội nhằm phát huy vai trò các đoàn thể trong vận động đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện tốt phong trào 'Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông'.

Những tiểu phẩm sinh động, những tình huống thực tế trong buôn bán, kinh doanh thường ngày ở chợ được các hội viên, tiểu thương của chợ Bình Tây xử lý linh hoạt, gọn gàng, thể hiện một tinh thần văn minh thương nghiệp.
Trang 5 trong 93