Xuân này vắng anh

Cách đây 10 giờ
Đại úy Phạm Phi Long hy sinh năm 2017, còn thượng úy Nguyễn Phạm Thành Nhân ra đi trước thềm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.