Menu

Trang bị kiến thức pháp luật nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, hội viên về phòng, chống mua bán người trên địa bàn quận trung tâm thành phố là việc làm vô cùng cần thiết.

Cuộc đối thoại nhằm giúp lãnh đạo Hội LHPN quận 4 nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của hội viên, kịp thời giải thích những chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, tạo sự đồng thuận trong chị em phụ nữ.

Từ tháng 3/2018 đến nay, các phường trên toàn quận đã phát động hội viên, phụ nữ xóa bỏ các tờ quảng cáo của bọn cho vay nặng lãi bất kỳ lúc nào nhìn thấy.
Trang 2 trong 102