Đề xuất thêm nhiều quyền lợi về thai sản, hưu trí, ốm đau

29/11/2022 - 08:36

PNO - Khi sửa Luật Bảo hiểm xã hội, nhiều quyền lợi về thai sản, hưu trí, ốm đau được đề xuất bổ sung có lợi cho người lao động.

Theo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí… nhằm khắc phục các vướng mắc, bất hợp lý phát sinh, tạo thuận lợi cho việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và đảm bảo tốt hơn quyền thụ hưởng của người tham gia.

Đề xuất thêm nhiều quyền lợi về thai sản, hưu trí, ốm đau - Ảnh: Thư viện Pháp luật
Đề xuất thêm nhiều quyền lợi về thai sản, hưu trí, ốm đau - Ảnh: Thư viện Pháp luật

Về chế độ thai sản, sửa đổi quy định đi làm trước khi hết thời hạn hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con mà con chết theo hướng không cần điều kiện đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 4 tháng như đối với các trường hợp sinh con bình thường.

Quy định chi tiết về trợ cấp một lần khi sinh con đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội (điều kiện hưởng như đối với lao động nữ) và bổ sung trường hợp  vợ có tham gia nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì lao động nam đủ điều kiện cũng được giải quyết hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con.

Bổ sung chế độ thai sản khi người lao động tự nguyện có yêu cầu phá thai (không phải phá thai bệnh lý).

Theo luật sư Phạm Thanh Hữu (Thư viện Pháp luật), hiện nay, chỉ phá thai bệnh lý thì lao động nữ mới được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền (Căn cứ Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội 2014). Còn trường hợp người lao động phá thai không phải do bệnh lý sẽ không được hưởng chế độ thai sản. Do đó, nếu đề xuất bổ sung chế độ thai sản khi người lao động tự nguyện có yêu cầu phá thai (không phải phá thai bệnh lý) được Quốc hội thông qua thì đây được xem là chính sách có lợi cho nhiều lao động nữ hơn quy định hiện hành.

Bổ sung quy định đối với trường hợp đang hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi, đồng thời đề nghị hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Bổ sung quy định cụ thể chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản (tính theo năm hay theo đợt nghỉ).

Về chế độ hưu trí, đề xuất sửa đổi công thức tính lương hưu phù hợp với sửa đổi quy định về điều kiện thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí.

Bổ sung quy định tính tháng lẻ giai đoạn trước năm 2014 để tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo hướng nếu thời gian đóng trước ngày 1/1/2014 có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 1/1/2014 trở đi.

Bổ sung quy định việc điều chỉnh lương hưu có quan tâm đối với nhóm đối tượng có mức lương hưu thấp và thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu.

Hình ảnh chuyên viên pháp lý của Thư viện Pháp luật hỗ trợ pháp lý về chế độ bảo hiểm, tiền lương cho doanh nghiệp, người lao động - Ảnh: Thư viện Pháp luật
Hình ảnh chuyên viên pháp lý của Thư viện Pháp luật hỗ trợ pháp lý về chế độ bảo hiểm, tiền lương cho doanh nghiệp, người lao động - Ảnh: Thư viện Pháp luật

Về chế độ ốm đau, bổ sung quy định chi tiết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày (theo năm tương đồng với ốm đau thông thường).

Sửa đổi quy định mức hưởng chế độ ốm đau của trường hợp có ngày lẻ không trọn tháng thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức hưởng theo tháng chia cho 30 ngày.

Sửa đổi quy định dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau “bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác” thành “Tối đa bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác” tại điểm c khoản 2 Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội.

Có thể thấy, những đề xuất mới về chế độ thai sản, hưu trí, ốm đau đa phần có lợi cho người lao động, bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập.

Bích Hà

Nguồn: Thư viện Pháp luật

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI