Công bố kết luận thanh tra sai phạm tại Sở GD-ĐT TP. Cần Thơ

12/07/2021 - 18:10

PNO - Thiếu sót, sai phạm này, trách nhiệm chính thuộc về Trưởng Phòng Tổ chức - cán bộ và Giám đốc Sở GD-ĐT TP. Cần Thơ...

Chiều 12/7, Chánh thanh tra TP. Cần Thơ Trần Phước Hoàng ký ban hành thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP. Cần Thơ (giai đoạn 2018 - 2019).

Các nội dung kết luận thanh tra ở Sở GD-ĐT TP. Cần Thơ nằm trong nhiệm kỳ làm giám đốc của bà Trần Hồng Thắm - người vừa được điều động bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ.

Theo thông báo, việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ tại Sở GD-ĐT còn để xảy ra nhiều hạn chế, thiếu sót.

Sở GD-ĐT TP Cần Thơ
Sở GD-ĐT TP Cần Thơ

Cụ thể, năm 2018 - 2019, Sở GD-ĐT chưa tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở theo các hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy.

Bên cạnh đó, hầu hết các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong năm 2018 và 2019 không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục, thời hạn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2012 của UBND TP.

Nhiều hồ sơ bổ nhiệm bỏ qua những thủ tục quan trọng, có trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định về công tác cán bộ như bổ nhiệm đối với nhân sự tại chỗ nhưng không có trong quy hoạch, vi phạm trình tự thủ tục, bổ nhiệm tại Quy định nêu trên.

Có trường hợp bổ nhiệm lại đối với nhân sự không đạt đủ mức tín nhiệm của tập thể, tức không đáp ứng về điều kiện, tiêu chuẩn chung, vi phạm Quy định.

Thiếu sót, sai phạm này, trách nhiệm chính thuộc về Trưởng Phòng Tổ chức - Cán bộ và Giám đốc Sở GD-ĐT TP. Cần Thơ giai đoạn đó. Ngoài ra, cũng có phần trách nhiệm của Đảng ủy S, tập thể lãnh đạo Sở và Phòng T chức - Cán bộ.

Ngoài ra, trong việc miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cũng có những thiếu sót.

Có nhiều trường hợp tại thời điểm điều động, luân chuyển công chức, viên chức chưa đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Quyết định số 20 nêu trên.

Về xử lý kỷ luật các chức danh lãnh đạo, quản lý, thông báo nêu, khi xem xét, xử lý kỷ luật công chức, viên chức, Sở không ban hành thông báo xử lý kỷ luật, thời gian tổ chức xử lý kỷ luật quá hạn theo quy định, thành phần Hội đồng xử lý kỷ luật còn không đúng quy định.

Chánh Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo giao Giám đốc sở GD-ĐT thu hồi Quyết định 3484/2018 của Giám đốc Sở về việc phê duyệt bổ sung danh sách quy hoạch chức danh cán bộ quản lý cấp trưởng, cấp phó của các phòng trực thuộc Sở giai đoạn 2016 - 2020.

Thu hồi các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và quyết định điều động, luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý do không đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn và không đúng trình tự, thủ tục để thực hiện lại quy trình bổ nhiệm theo đúng quy định của pháp luật. 

Đồng thời tiến hành rà soát lại điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý đối với toàn bộ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc Sở GD-ĐT, trường hợp nào thực hiện chưa đúng quy định (nếu có) thì báo cáo Chủ tịch UBND TP để xin ý kiến xử lý theo quy định.

Thiếu sót, sai phạm này, trách nhiệm chính thuộc về Trưởng Phòng Tổ chức - cán bộ và Giám đốc Sở GD-ĐT TP. Cần Thơ
Thiếu sót, sai phạm này, trách nhiệm chính thuộc về Trưởng Phòng Tổ chức - cán bộ và Giám đốc Sở GD-ĐT TP. Cần Thơ...

Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với những cá nhân thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở GD-ĐT do để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong công tác cán bộ qua kết quả thanh tra. 

Cạnh đó, Thanh tra cũng đề nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo, giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND TP xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với Giám đốc Sở GD-ĐT và trách nhiệm tập thể của lãnh đạo Sở GD-ĐT vì đã để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong công tác cán bộ, gây dư luận không tốt trong thời gian qua. Đồng thời, tham mưu, kiến nghị Ban cán sự Đảng UBND TP báo cáo thường trực Thành ủy để xem xét trách nhiệm về mặt Đảng của cá nhân và tập thể Đảng ủy Sở GD-ĐT…

Hiện tại, ông Dương Tấn Hiển - Phó chủ tịch thường trực UBND TP. Cần Thơ kiêm giữ nhiệm vụ Giám đốc Sở GD-ĐT.

Đông Phong

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu