Bộ Nội vụ đề nghị giữ nguyên mô hình thí điểm Ban Quản lý an toàn thực phẩm TPHCM

28/10/2022 - 19:29

PNO - Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi UBND TPHCM nhằm trả lời về dự thảo Đề án thành lập Sở An toàn thực phẩm thành phố.

 Theo Bộ Nội vụ, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TPHCM là tổ chức được thành lập thí điểm để thực thi pháp luật về an toàn, vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố. Mô hình tổ chức đã được chính quyền thành phố đánh giá tổng kết, khẳng định tính hiệu quả và sự cần thiết của tổ chức.

Do đó, trong điều kiện đang tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Bộ Nội vụ đề nghị tiếp tục giữ nguyên mô hình thí điểm nêu trên là Ban Quản lý.

Đối với một số vướng mắc trong thẩm quyền thực thi nhiệm vụ của Ban Quản lý, đề nghị UBND TPHCM báo cáo, làm rõ để có cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2349/QĐ-TTg ngày 5/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Ban Quản lý cho phù hợp, giúp Ban Quản lý thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, trên cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình tổ chức Ban Quản lý an toàn thực phẩm tại một số tỉnh, thành phố được thành lập thí điểm (trong đó có TPHCM), Bộ Y tế có trách nhiệm đề xuất sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, phân định rõ trách nhiệm tham mưu quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm với trách nhiệm thực thi pháp luật về an toàn, vệ sinh thực phẩm, làm cơ sở cho việc hình thành mô hình tổ chức thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm thống nhất trong phạm vi toàn quốc.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI