Agribank miễn giảm lãi, hạ lãi suất cho 29.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19

25/05/2020 - 14:37

PNO - Tính đến ngày 18/5/2020, Agribank đã thực hiện cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi theo Thông tư 1 là 43.069 tỷ.

Trong đó, cơ cấu lại thời hạn trả nợ: trên 35.000 tỷ đồng cho gần 9.000 khách hàng; miễn giảm lãi đến 8.000 tỷ đồng cho gần 1.000 khách hàng. Doanh số cho vay mới đối với khách hàng bị ảnh hưởng COVID: 20.560 tỷ đồng với trên 9.000 khách hàng, trong đó doanh số giải ngân gói 100.000 tỷ đạt trên 14.000 tỷ đồng. Hạ lãi suất đối với các khoản vay hiện hữu là 45.085 tỷ đồng, trong đó hạ lãi suất đối với dư nợ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là 10.370 tỷ đồng với gần 10.000 khách hàng.

Agribank triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Agribank triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Trong những tháng đầu năm 2020, Agribank cũng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Hiện nay, Agribank chỉ đạo toàn hệ thống tiếp tục phối hợp với khách hàng trong việc thu thập hồ sơ, tài liệu, xác định mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh… để có giải pháp kịp thời hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, sớm ổn định và khôi phục sản xuất..

 Hải Châu

Được tài trợ

 
TIN MỚI