UBND TP.HCM xin lùi thời gian khai thác tuyến metro số 1 thêm 2 năm

09/09/2019 - 18:58

PNO - Đây là một trong những nội dung trong tờ trình mà UBND TP vừa gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn điều chỉnh cho dự án metro số 1.

Theo UBND TP, một trong những bước thẩm định dự án là điều chỉnh từ 17.381 tỉ đồng lên 47.325,2 tỉ đồng.

Sau khi 2 bộ có ý kiến về tờ trình trên, hội đồng thẩm định điều chỉnh dự án sẽ cùng các đơn vị liên quan hoàn tất hồ sơ và trình dự án thẩm định cho UBND TP quyết định.

UBND TP.HCM xin lùi thòi gian khai thác tuyen metro só 1 them 2 nam
Dự án tuyến metro số 1 sẽ lùi thời gian khai thác dự án đến thêm 2 năm. 

Trước đó, Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đã giao Hội đồng thẩm định điều chỉnh dự án 2 dự án đường sắt đô thị khẩn trương thẩm định và trình UBND TP phê duyệt. Từ đó, UBND TP sẽ trình HĐND TP xem xét, bố trí vốn ngân sách cho dự án trước ngày 15/10.

Lãnh đạo UBND TP giao Ban quản lý dự án đường sắt đô thị TP có trách nhiệm rà soát, giải quyết các vướng mắc tồn đọng đối với tuyến metro số 1 theo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Đơn vị này cũng rà soát khối lượng nghiệm thu từ nay đến cuối năm để lập kế hoạch thanh toán, đảm bảo giải ngân cho nhà thầu.

B.T.L

 
TIN MỚI