UBND TP.HCM xin được phát hành 3.000 tỉ đồng trái phiếu

15/07/2014 - 10:55

PNO - PNO - UBND TP.HCM vừa có tờ trình Thường trực HĐND thành phố phê duyệt đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2014 với tổng giá trị trái phiếu là 3.000 tỉ đồng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tờ trình cũng cho biết nguồn vốn thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu được bảo đảm từ nguồn ngân sách thành phố.

Theo UBND TP.HCM, do hiện nay, đối tượng tham gia đầu tư trái phiếu chính quyền địa phương chủ yếu là các ngân hàng thương mại. Vào thời điểm cuối năm, các ngân hàng thường gặp khó khăn về nguồn vốn và khả năng thanh khoản, do đó thời gian phát hành trái phiếu sẽ tập trung vào quý 3 năm nay. Việc phát hành sẽ chia làm 2 đợt, đợt 1 vào tháng 8 và đợt 2 vào tháng 9/2014.

UBND TP.HCM cho rằng, vào cuối năm 2013, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 28 thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố năm 2014 là 14.475 tỉ đồng (không tính vốn ODA); trong năm, tùy theo khả năng huy động thêm các nguồn vốn vào ngân sách để bố trí cho đầu tư xây dựng cơ bản, cho phép chính quyền thành phố được huy động đến đâu, bố trí cân đối vốn cho các dự án để chi đầu tư xây dựng cơ bản đến đó.

Vào tháng 1/2014 vừa qua, UBND thành phố có quyết định giao kế hoạch đầu tư xây dựng đợt 1 năm 2014 bằng nguồn vốn ngân sách thành phố. Theo đó, tổng chỉ tiêu vốn giao (không tính vốn ODA) là hơn 10.503 tỉ đồng. Đến nay, UBND TP vẫn chưa cân đối đủ nguồn để bố trí chi đầu tư xây dựng cơ bản cho các dự án cấp bách, đang triển khai thực hiện và có nhu cầu thanh toán trong năm 2014.

Do đó, UBND TP xây dựng đề án phát hành 3.000 tỉ đồng trái phiếu chính quyền địa phương nói trên để huy động nguồn vốn ngoài xã hội, đáp ứng nhu cầu chi đầu tư phát triển.

Nam Anh

 
TIN MỚI