Từ 15/3, các hộ kinh doanh không được vay vốn ngân hàng

12/02/2017 - 02:47

PNO - Các đối tượng không phải là pháp nhân như hộ kinh doanh, hộ gia đình, tổ hợp tác... sẽ không đủ tư cách chủ thể vay vốn tại các tổ chức tín dụng để kinh doanh.

Thông tư số 39 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực ngày 15/3 quy định các đối tượng không phải là pháp nhân như hộ kinh doanh, hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân, không đủ tư cách chủ thể vay vốn ngân hàng.

Tu 15/3, cac ho kinh doanh khong duoc vay von ngan hang
Từ 15/3, hộ kinh doanh sẽ không đủ tư cách pháp nhân vay vốn ngân hàng.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, trường hợp vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, cá nhân có thể vay để đáp ứng nhu cầu vốn của chính mình và nhu cầu vốn của hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân mà mình là chủ.

Vì vậy, để vay vốn, các hộ kinh doanh cá thể phải chuyển đổi thành doanh nghiệp hoặc chủ hộ phải tự đứng tên vay.

Cũng theo Thông tư trên, tổ chức tín dụng và khách hàng được thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ trường hợp Ngân hàng Nhà nước có quy định về lãi suất cho vay tối đa. 

Như vậy theo quy định trên là không có trần lãi suất cho vay cụ thể. Đây là điểm thu hút sự chú ý thời gian qua.

Đối với một số lĩnh vực cụ thể, là vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định; phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa.... tổ chức tín dụng và khách hàng sẽ thỏa thuận về lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam, nhưng không vượt mức lãi suất tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.

An Nhiên

 
TIN MỚI