Triển lãm 'Đảng Cộng sản ra đời - Bước ngoặt của Cách mạng Việt Nam'

03/02/2020 - 21:31

Triển lãm nhằm tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những mốc son, thành tựu to lớn của Cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua; khơi dậy, bồi đắp niềm tin, lòng tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới của đất nước.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều 3/2 tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”.

Các đại biểu tham quan triển lãm
Các đại biểu tham quan triển lãm

Triển lãm giới thiệu hơn 300 hình ảnh, tài liệu và hiện vật, gồm bốn nội dung chính.

Phần I với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam” trưng bày các tư liệu phản ánh khái quát bối cảnh ra đời, các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phần II “Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) trưng bày tư liệu, hiện vật phản ánh giai đoạn Đảng quy tụ, đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp yêu nước, xây dựng nên lực lượng cách mạng to lớn và rộng khắp, trưởng thành về mọi mặt, về Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Phần III có chủ đề “Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc (1945-1975)”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phần IV với nội dung về “Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975-2019)” trưng bày giới thiệu về Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; những đóng góp của Quân đội nhân dân Việt Nam với ba chức năng: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, số 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội.

B.L

 
Array ( [news_id] => 1402526 [news_title] => Triển lãm 'Đảng Cộng sản ra đời - Bước ngoặt của Cách mạng Việt Nam' [news_title_seo] => Triển lãm 'Đảng Cộng sản ra đời - Bước ngoặt của Cách mạng Việt Nam' [news_supertitle] => [news_picture] => trien-lam-dang-cong-san-ra-doi-_1580740063.jpeg [news_subcontent] => Triển lãm nhằm tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về lịch sử vẻ vang, những mốc son và thành tựu của Đảng. [news_subcontent_seo] => Triển lãm nhằm tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về lịch sử vẻ vang, những mốc son và thành tựu của Đảng. [news_headline] => Triển lãm nhằm tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những mốc son, thành tựu to lớn của Cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua; khơi dậy, bồi đắp niềm tin, lòng tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới của đất nước. [news_content] =>

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều 3/2 tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”.

Các đại biểu tham quan triển lãm
Các đại biểu tham quan triển lãm

Triển lãm giới thiệu hơn 300 hình ảnh, tài liệu và hiện vật, gồm bốn nội dung chính.

Phần I với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam” trưng bày các tư liệu phản ánh khái quát bối cảnh ra đời, các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phần II “Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) trưng bày tư liệu, hiện vật phản ánh giai đoạn Đảng quy tụ, đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp yêu nước, xây dựng nên lực lượng cách mạng to lớn và rộng khắp, trưởng thành về mọi mặt, về Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Phần III có chủ đề “Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc (1945-1975)”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phần IV với nội dung về “Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975-2019)” trưng bày giới thiệu về Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; những đóng góp của Quân đội nhân dân Việt Nam với ba chức năng: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, số 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội.

B.L

[news_source] => [news_tag] => Đảng Cộng sản Việt Nam,90 năm ngày thành lập Đảng,Bảo tàng Lích sử quân đội Việt Nam,Cách mạng Tháng Tám [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-02-03 21:27:13 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-02-03 21:31:03 [news_relate_news] => 1402485,1402475,1402463,1402454, [newcol_id] => 26 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => all [news_copyright] => 2 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 154 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/trien-lam-dang-cong-san-ra-doi-buoc-ngoat-cua-cach-mang-viet-nam-a1402526.html [tag] => Đảng Cộng sản Việt Nam90 năm ngày thành lập ĐảngBảo tàng Lích sử quân đội Việt NamCách mạng Tháng Tám [daynews2] => 2020-02-03 21:31 [daynews] => 03/02/2020 - 21:31 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI