TPHCM: Thủ tục mới giải quyết bảo hiểm cho người lao động là F0

02/12/2021 - 16:04

PNO - Ngày 2/12, Sở Y tế TPHCM ban hành văn bản khẩn về việc cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động là F0.

Cụ thể, hình thức và thẩm quyền cấp chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và cách ghi nội dung giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội:

Đối với trường hợp người lao động là F0 điều trị nội trú hoặc cách ly tập trung tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thuộc phường, xã, quận, huyện (cơ sở cách ly tập trung F0):

- Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19, bệnh viện điều trị COVID-19 cấp giấy ra viện đúng quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

 - Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thuộc phường, xã, quận, huyện (tầng 1) sử dụng mộc của bệnh viện được giao phụ trách theo quy định tại mục 53, Quyết định 4111/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng.

Đối với trường hợp người lao động là F0 cách ly tại nhà:

- Trung tâm y tế quận, huyện, TP.Thủ Đức, Trạm y tế phường, xã, thị trấn chăm sóc và quản lý F0 tại nhà sẽ cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT. 

- Trong trường hợp Trạm y tế lưu động, Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng hỗ trợ chăm sóc F0 tại nhà thì bác sĩ được phân công trực tiếp chăm sóc FO ký xác nhận vào vị trí "người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh", đơn vị chủ quản là Trung tâm y tế quận, huyện, TP.Thủ Đức chịu trách nhiệm ký đóng dấu vào giấy chứng nhận hoặc ủy quyền bằng văn bản cho Trạm y tế phường, xã, thị trấn kỷ đồng dấu.

Sở Y tế TPHCM ngày 2/12 ban hành văn bản khẩn về việc cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động là F0.
Sở Y tế TPHCM vừa có văn bản khẩn về việc cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động là F0


Sở Y tế TP yêu cầu một lần khám, người bệnh được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội tối đa là 30 ngày. Trường hợp F0 cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cấp, F0 phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phân công chăm sóc, điều trị COVID-19 khẩn trương đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho Bảo hiểm xã hội Thành phố theo quy định tại mục c, khoản 5, Điều 20 của Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

Kể từ ngày 24/11/2021, đối với các hồ sơ, giấy tờ không theo mẫu quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT do các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã cấp chưa dùng mẫu, chưa dùng cho người lao động nghỉ ngoại trú quá 30 ngày cho một lần khám bệnh, chữa bệnh, đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạo điều kiện cấp lại giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội nếu người lao động có đầy đủ hồ sơ xác nhận đã cách ly hoặc điều trị theo mục a, khoản 5, Điều 26 của Thông từ so 56/2017/TT-BYT.

Trước đó, Cục Quản lý khám, chữa bệnh đã có văn bản về cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động.

Theo đó, để đảm bảo quyền lợi của người lao động và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế đề nghị Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các bệnh viện trường Đại học; Giám đốc các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành chỉ đạo các cơ sở khám bệnh (bao gồm cả Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19) triển khai thực hiện việc cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI