TPHCM: Sau 21/9, doanh nghiệp quản lý shipper tự tổ chức xét nghiệm

21/09/2021 - 13:37

PNO - Ngày 21/9, UBND TPHCM ban hành văn bản khẩn về tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xét nghiệm lực lượng shipper và tiến tới quản lý bằng công nghệ.

Theo đó, các trạm y tế lưu động sẽ thực hiện xét nghiệm với shipper đến hết ngày 21/9.

Từ 22/9 đến 23/9, doanh nghiệp và shipper sẽ tập huấn công tác xét nghiệm và cập nhật thông tin xét nghiệm trên ứng dụng của doanh nghiệp và sử dụng ứng dụng do Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM hướng dẫn.

trạm y tế lưu động sẽ thực hiện xét nghiệm với shipper đến hết 21/9
Trạm y tế lưu động sẽ thực hiện xét nghiệm với shipper đến hết 21/9

Bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên sẽ do Sở Y tế TP cung cấp trên cơ sở số lượng đăng ký của shipper với Sở Công Thương TP. Shipper lấy mẫu theo nguyên tắc gộp 3 người, 3 ngày/lần. Doanh nghiệp quản lý shipper nhận bộ test nhanh tại Sở Công Thương. Trong thời gian này, shipper có thể sử dụng kết quả xét nghiệm còn giá trị.

Từ 24/9 đến 30/9, doanh nghiệp quản lý shipper chịu trách nhiệm tổ chức xét nghiệm và cập nhật kết quả vào Kho Dữ liệu dùng chung của TPHCM theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông để phục vụ công tác chống dịch.

Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn, yêu cầu doanh nghiệp ký cam kết và chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, kết quả xét nghiệm. Trường hợp shipper không đáp ứng đủ điều kiện trên sẽ không được tham gia hoạt động.

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI