TPHCM quy định giá xét nghiệm COVID-19 cho trường hợp không thanh toán bảo hiểm y tế

08/07/2022 - 12:01

PNO - Ngày 8/7, tại kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa X, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) tại các cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước.

Đối tượng áp dụng là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước trực thuộc TPHCM và các Bộ, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố (trừ các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I thuộc các Bộ, cơ quan trung ương và các cơ sở y tế công lập thực hiện dịch vụ y tế dự phòng).

Nghị quyết cũng áp dụng cho người bệnh chưa tham gia BHYT, người bệnh có thẻ BHYT nhưng đi khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương (chưa bao gồm chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT bằng mức giá quy định theo Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/2/2022 của Bộ Y tế (xem chi tiết trong bảng dưới đây).

 

Trong quá trình điều hành tổ chức thực hiện nội dung trên, HĐND giao UBND TPHCM tăng cường công tác truyền thông cho người dân về mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm).

Thành phố quản lý mức giá sinh phẩm xét nghiệm để đảm bảo mức giá tối đa - bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 - không vượt quá mức giá quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BYT. Tiếp tục vận động và có giải pháp phù hợp để tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu