TPHCM: Lực lượng vũ trang, ngành y tế đảm bảo 100% quân số làm nhiệm vụ

09/07/2021 - 17:46

PNO - UBND TPHCM thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, từ 0g ngày 9/7.

UBND TPHCM vừa ban hành công văn khẩn về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bố trí không quá 1/3 số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại trụ sở cơ quan, đơn vị đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Riêng lực lượng vũ trang, ngành y tế TP phải đảm bảo 100% quân số và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải làm việc trực tiếp tại trụ sở.

TPHCM bố trí không quá 1/3 số lượng người làm việc tại trụ sở cơ quan nhà nước, riêng lực lượng vũ trang và y tế đảm bảo 100% quân số làm nhiệm vụ.
Trong 15 ngày tới, từ 0g ngày 9/7, TPHCM bố trí không quá 1/3 số lượng người làm việc tại trụ sở cơ quan nhà nước, riêng lực lượng vũ trang và y tế đảm bảo 100% quân số làm nhiệm vụ

Cùng với đó, bố trí làm việc trực tuyến tại nhà theo thời hạn được quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang cư trú tại các địa bàn được thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Dừng toàn bộ các cuộc họp tại cơ quan công sở (ngoại trừ các cuộc họp chống dịch, các cuộc họp xử lý các vấn đề cấp bách của đơn vị, nhưng đảm bảo không tập trung quá 10 người một phòng và tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế).

Tạm dừng các đoàn thanh tra, kiểm tra chưa cần thiết; trường hợp cần thiết phải hạn chế số lượng người tham gia và thay đổi hình thức thanh tra, kiểm tra phù hợp; tạm dừng công tác tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

Đối với công tác tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, chỉ tiếp nhận trực tiếp trường hợp đặc biệt, cấp bách (theo quy định của UBND TPHCM hoặc do thủ trưởng từng cơ quan, đơn vị quyết định) và khuyến khích trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Riêng các thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thì tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo hình thức trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trường hợp những hồ sơ tiếp nhận trước ngày 9/7, các cơ quan, đơn vị chủ động thông tin việc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; chủ động thông báo cá nhân, tổ chức không đến tận nơi nhận kết quả và hướng dẫn thực hiện trả kết quả bằng các hình thức phù hợp.

Công văn này thay thế các công văn về phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước trong cao điểm phòng, chống dịch đã ban hành trước đó.

Tam Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI