Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà năm 2021 là 4,8%/năm

26/12/2020 - 13:14

PNO - Mức lãi suất áp dụng trong năm 2021 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà là 4,8% theo quyết định từ Ngân hàng Nhà nước.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 2196/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2021 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà.

Cụ thể, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2021 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà là 4.8%/năm.

Quyết định mới ban hành có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và thay thế Quyết định số 2734/QĐ-NHNN ngày 31/12/2019 của Thống đốc NHNN. Được biết, mức lãi suất quy định tại quyết định 2734/QĐ-NHNN áp dụng trong năm 2020 là 5%. Như vậy, mức lãi suất đã giảm 0,5%.

 

Mức lãi suất hỗ trợ nhà ở năm 2021 đã giảm 0,5% so với năm 2020

Cùng ngày, NHNN cũng đã ban hành Quyết định số 2195/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng được chỉ định đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Cụ thể, mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán là 4.8%/năm; mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê là 4.3%/năm.

Quyết định mới ban hành có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và thay thế Quyết định số 2530a/QĐ-NHNN ngày 09/12/2015 của Thống đốc NHNN. Theo đó, mức lãi suất cũ đối với khách vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, mua bán là 5%; đối với khách vay đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê là 4,5%.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI