Không để việc khiếu nại, tố cáo phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự

22/12/2021 - 21:31

PNO - UBND TPHCM vừa ban hành Chỉ thị số 49/CT-UBND về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn TP.

Theo Chỉ thị, sau hơn 7 năm triển khai thi hành Luật Tiếp công dân và các văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP, công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn phát sinh các đoàn đông người khiếu nại, vượt cấp; số lượng đoàn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến trụ sở tiếp dân các cấp có chiều hướng gia tăng…

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trong buổi tiếp công dân vào tháng 11/2021. Ảnh - Tường Lam.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trong buổi tiếp công dân vào tháng 11/2021 - Ảnh: Tường Lam

Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ thị: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định pháp luật, chỉ thị, thông tư về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh.

Đồng thời, các đơn vị chủ động xây dựng quy trình, quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn phù hợp với đặc thù từng đơn vị nhằm thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn nhưng không được trái với Luật Tiếp công dân và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Trong đó, xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Tất cả các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phải được xem xét, giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật từ cấp cơ sở; xác định kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, của các cấp, các ngành và địa phương.

Chỉ thị nêu rõ việc thực hiện nghiêm túc tiếp công dân định kỳ và đột xuất; gắn tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Đặc biệt, trường hợp phát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp, người đứng đầu phải trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với công dân, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự. Đối với các trường hợp lợi dụng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để lôi kéo, kích động người dân vi phạm pháp luật, tụ tập đông người thì chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, địa phương nào có công dân khiếu nại đông người tụ tập tại khu vực trung tâm TP, khu vực trụ sở Thành ủy, UBND TP, khu vực trụ sở các cơ quan Trung ương thì Chủ tịch UBND địa phương đó có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan, Ban Tiếp công dân Trung ương, Ban Tiếp công dân TP đưa công dân về địa phương và tập trung xem xét giải quyết, không để công dân khiếu kiện dài ngày ở TP, ở Trung ương, nhất là trong các ngày lễ, tết, thời gian diễn ra các kỳ họp và các sự kiện chính trị quan trọng của TP, của đất nước.

hông để khiếu nại vượt cấp, không để phát sinh thành “điểm nóng”
Chỉ thị nêu rõ không để xảy ra tình trạng khiếu nại vượt cấp, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây mất an ninh, trật tự - Ảnh: Bích Trần

Chỉ thị cũng yêu cầu chủ động rà soát, tổ chức thực hiện hiệu quả các kết luận tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền và những vụ việc Chủ tịch UBND TPHCM đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết; tăng cường tiếp xúc, đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; khắc phục và hạn chế tối đa các quyết định giải quyết khiếu nại bị điều chỉnh hoặc hủy bỏ; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và kế hoạch của UBND TPHCM; rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mới phát sinh, nhất là các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến đất đai, xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, chính sách xã hội…, không để khiếu nại vượt cấp, không để phát sinh thành “điểm nóng”.

Với Thanh tra TPHCM, cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND TPHCM; tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh… Cùng việc phối hợp Ban Tiếp công dân TPHCM, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện thường xuyên kiểm tra, rà soát các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kết luận tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền; trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND TPHCM giải pháp chỉ đạo giải quyết.

UBND TPHCM đề nghị Ban Tiếp công dân TP phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu, chuẩn bị nội dung, bố trí lịch để Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND TPHCM tiếp công dân định kỳ theo quy định và thực hiện tiếp công dân đột xuất đối với những vụ việc có phát sinh khiếu nại đông người, gay gắt, phức tạp, công dân có nguyện vọng gặp lãnh đạo TP để chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm, tránh phát sinh điểm nóng, nhằm hạn chế việc công dân tập trung đến các cơ quan Trung ương tại TP và tại Hà Nội để khiếu nại đông người.

Công an TP phối hợp Thanh tra TP, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện nắm chắc thông tin, tình hình những vụ việc khiếu nại phức tạp, đông người, chủ động các phương án và kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp xử lý có hiệu quả; ngăn chặn kịp thời từ cơ sở các đối tượng lợi dụng khiếu nại, tổ cáo để lôi kéo, kích động người dân vi phạm pháp luật, tụ tập đông người tại trụ sở các cơ quan TP và Trung ương.

Các cơ quan dân cử tăng cường giám sát đối với công tác tiếp công dân
Các cơ quan dân cử tăng cường giám sát đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh - Ảnh: Tường Lam

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phối hợp các cấp chính quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chiêu Văn

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu