Tăng cường giám sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giám sát cán bộ, đảng viên

29/06/2021 - 18:18

PNO - Ngày 29/6, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối 63 điểm cầu trên toàn quốc, triển khai và tập huấn 2 chuyên đề giám sát trong năm 2021 là “Giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với chủ tịch UBND các cấp” và “Giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ”.

 

Hội nghị trực tuyến kết nối 63 điểm cầu trên toàn quốc.
Hội nghị trực tuyến kết nối 63 điểm cầu trên toàn quốc

Theo đó, hệ thống MTTQ các cấp sẽ tập trung vào việc giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với chủ tịch UBND các cấp trên toàn quốc.

Nội dung giám sát bao gồm: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc ban hành các văn bản về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân để hiểu rõ và chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Cùng với đó là giám sát công tác tiếp công dân của chủ tịch UBND các cấp; việc tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Đối với chuyên đề “Giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ”, nội dung giám sát của MTTQ tập trung vào việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết các thông tin, phản ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ do MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chuyển đến của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức cơ sở đảng. Đặc biệt, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác cán bộ; giám sát việc thực hiện các quy định về kê khai, công khai tài sản đối với cán bộ, công chức, viên chức của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và chính quyền, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; giám sát cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú…

Cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dự buổi tập huấn tại điểm cầu TPHCM.
Cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dự buổi tập huấn tại điểm cầu TPHCM

Đây là lần đầu tiên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai giám sát hai chuyên đề trên phạm vi toàn quốc và được dư luận xã hội quan tâm. Thông qua việc giám sát thể hiện rõ vai trò MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc bảo vệ quyền và nghĩa vụ của nhân dân, kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm (nếu có), cũng như kiến nghị để sửa đổi bất cập trong các quy định hiện hành.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì một buổi tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì một buổi tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân

Để triển khai hiệu quả hai chuyên đề giám sát, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đề nghị hệ thống MTTQ các cấp lưu ý đến việc giám sát trách nhiệm của cấp ủy chính quyền trong tiếp công dân, thời gian tiếp công dân và trách nhiệm người đứng đầu sau tiếp công dân. Đặc biệt, cần tăng cường giám sát trách nhiệm giải quyết của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp để đảm bảo việc giải quyết khiếu nại tố cáo phải thấu tình, đạt lý…

Tam Bình

 

 

 
TIN MỚI