Không biết chữ, có được điểm chỉ trong hợp đồng không?

30/07/2021 - 06:49

PNO - Các trường hợp được điểm chỉ thay việc ký hợp đồng dân sự.

Hỏi: Dì tôi lớn tuổi, không biết chữ. Dì muốn bán miếng đất ở quê để lên thành phố sống cùng con cháu. Xin hỏi, khi giao dịch mua bán, dì có thể điểm chỉ tay vào hợp đồng không?

Hoàng Mộng Thu (Q.7, TPHCM)

Trả lời: Theo quy định của pháp luật, hợp đồng chuyển nhượng hoặc mua, bán quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ một số trường hợp có quy định riêng của pháp luật về đất đai. 

Về việc ký tên trong hợp đồng công chứng, luật quy định như sau:

- Người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch phải ký vào hợp đồng giao dịch trước mặt công chứng viên;

- Việc điểm chỉ được thay thế việc ký trong trường hợp người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch không ký được do khuyết tật hoặc không biết ký.

 Khi điểm chỉ trong hợp đồng công chứng, người điểm chỉ phải sử dụng ngón trỏ phải. Nếu không sử dụng được ngón trỏ phải thì điểm chỉ bằng ngón trỏ trái. Nếu hai ngón này đều không thể điểm chỉ được thì điểm chỉ bằng ngón khác và phải ghi rõ việc điểm chỉ đó bằng ngón nào, của bàn tay nào.

Trường hợp người yêu cầu công chứng không đọc được, không nghe được, không ký, điểm chỉ được hoặc trong những trường hợp khác do pháp luật quy định thì việc công chứng phải có người làm chứng. Người làm chứng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan đến việc công chứng;

- Do người yêu cầu công chứng mời, nếu người yêu cầu công chứng không mời được thì công chứng viên chỉ định.

Ngoài ra, trong ba trường hợp sau đây, có thể điểm chỉ kết hợp đồng thời với việc ký:

- Công chứng di chúc;

- Theo đề nghị của người yêu cầu công chứng;

- Công chứng viên thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho người yêu cầu công chứng.

Luật sư Nguyễn Thu Đào 
(Đoàn Luật sư TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI