HĐND TP.HCM họp bất thường, xem xét sáu tờ trình và đề án

14/03/2018 - 10:46

PNO - Tại kỳ họp bất thường ngày 15/3, HĐND TP.HCM sẽ xem xét và thông qua các quyết nghị nhằm khơi thông, mở các nút thắt về tài chính, đất đai, tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực; tập trung các giải pháp khắc phục những hạn chế...

Ngày 15/3, HĐND TP.HCM khóa IX khai mạc kỳ họp thứ bảy. Đây là kỳ họp bất thường với chuyên đề giám sát thực hiện chương trình cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức về dịch vụ hành chính công tại TP.HCM. Kỳ họp sẽ kết thúc vào ngày 16/3.

Tại kỳ họp này, HĐND TP.HCM sẽ xem xét và thông qua các quyết nghị nhằm khơi thông, mở các nút thắt về tài chính, đất đai, tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực; tập trung các giải pháp phù hợp để khắc phục những hạn chế… giúp chính quyền TP.HCM chấn chỉnh công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức về dịch vụ hành chính công.

Theo Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Trương Thị Ánh, kỳ họp này cũng sẽ xem xét, thông qua sáu tờ trình và đề án của UBND TP.HCM, gồm: tờ trình tăng mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô; tờ trình tăng mức thu phí bảo vệ môi trường với nước thải công nghiệp; đề án thí điểm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập; tờ trình về quyết định chủ trương đầu tư công các dự án nhóm A sử dụng vốn, ngân sách nhà nước, gồm các dự án xây mới các bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, Hóc Môn, Thủ Đức, rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc; đề án về chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và lao động sáng tạo trẻ về công tác ở các sở, ban, ngành, các khu công nghệ cao của TP.HCM; tờ trình về kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, người lao động ở các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội đặc thù nhằm tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Các tờ trình và đề án trên gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Nghi Anh

 
TIN MỚI