Hàng chục cán bộ, công chức, viên chức Quảng Ngãi bị kỷ luật

01/10/2022 - 17:55

PNO - Năm 2022, số cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi bị xem xét kỷ luật tăng hơn so với năm ngoái; có trường hợp bị buộc phải thôi việc.

Ngày 1/10, theo báo cáo do ông Đặng Văn Minh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký, gửi Bộ Nội vụ, năm 2022, tỉnh này có 9 tổ chức và 1 cá nhân bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận sai phạm về tài chính - ngân sách. Cụ thể, 8 xã: Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Phước, Hành Trung, Hành Thiện, Hành Dũng, Hành Đức, Hành Nhân thuộc UBND huyện Nghĩa Hành và phòng Văn hóa và Thông tin, UBND huyện Sơn Hà có kết luận sai phạm. 

Với tổng số tiền sai phạm phải thu hồi hơn 500 triệu đồng. Trong đó, đã thu hồi, nộp lại ngân sách nhà nước hơn 330 triệu đồng, còn hơn 177 triệu đồng sẽ tiếp tục thực hiện việc thu hồi.

Ngoài ra, 1 cá nhân đã bị kiểm điểm và quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Trong năm 2022 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan của tỉnh này đã thực hiện xử lý kỷ luật đối với 87 cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật năm 2022 có 8 trường hợp, sai phạm chủ yếu liên quan đến vấn đề đất đai. Trong đó, khiển trách: 2 trường hợp; cảnh cáo 5 người; cách chức: 1 trường hợp. So với năm 2021 thì số cán bộ vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật tăng 6 cán bộ.

Nhiều cán bộ Quảng Ngãi bị xử lý kỷ luật vì sai phạm liên quan đến đất đai
Nhiều cán bộ Quảng Ngãi bị xử lý kỷ luật vì sai phạm liên quan đến đất đai

Tổng số công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật năm 2022: 29 trường hợp, trong đó, khiển trách: 22 trường hợp; cảnh cáo: 6 người; buộc thôi việc: 1 trường hợp vì vi phạm và tái vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính và vi phạm về chức trách, nhiệm vụ được giao. So với năm 2021 thì số công chức vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật tăng 21 người.

Tổng số viên chức vi phạm bị xử lý kỷ luật năm 2022 là 50 trường hợp. Trong đó, khiển trách: 39 trường hợp; cảnh cáo: 6 người; cách chức: 1; buộc thôi việc: 4 người, trong đó có 2 bác sĩ nghỉ việc không có lý do. So với năm 2021, số viên chức vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật tăng 31 người.

Trong xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, UBND tỉnh Quảng Ngãi nêu lên một số vướng mắc như, khó xác định thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với trường hợp cán bộ có hành vi vi phạm trong thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ mà khi chuyển sang cơ quan mới mới phát hiện hành vi vi phạm; gặp khó khăn trong việc xác định mức độ sai phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tự ý nghỉ việc theo quy định của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức, đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết.

Lê Phúc

 

 

 

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu