Đối ngoại nhân dân đang ngày càng mở rộng, đa dạng

29/12/2013 - 20:17

PNO - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V nhiệm kỳ 2013-2018 tại Hà Nội vào ngày 30/12/2013.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là tổ chức chính trị-xã hội chuyên trách về công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân đấu tranh cho hòa bình và phát triển, mở rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Doi ngoai nhan dan dang ngay cang mo rong, da dang

Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V nhiệm kỳ 2013-2018 tại Hà Nội vào ngày 30/12/2013.

Trước thềm đại hội, ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trả lời phỏng vấn báo chí về những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới.

Ông Vũ Xuân Hồng cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Liên hiệp diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng của đất nước. Công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước được triển khai đồng bộ, toàn diện, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Quan hệ đối ngoại được củng cố. Vị thế quốc tế của Việt Nam tiếp tục được nâng cao.

Đảng và Nhà nước đã đề ra chủ trương chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu lại nền kinh tế, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Về đối ngoại, Việt Nam tiếp tục chú trọng thúc đẩy quan hệ có chiều sâu với các nước láng giềng và trong khu vực, củng cố quan hệ với bạn bè truyền thống, duy trì quan hệ tích cực với các nước đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện, tạo bước phát triển mới trong quan hệ với một số đối tác lớn.

Thời gian qua, Liên hiệp đã nghiên cứu quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Chỉ thị số 04-CT/TW về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 2/12/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Đây là những văn kiện rất quan trọng trong hoạt động của công tác đối ngoại nhân dân trong những năm tới.

Thời gian tới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức to lớn. Chính vì vậy, với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” và khẩu hiệu “Hòa bình, hữu nghị, hợp tác và hội nhập,” Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ đối ngoại nhân dân của mình là tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước.

Chủ tịch Vũ Xuân Hồng cho biết trong thời kỳ đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng, hoạt động và quan hệ đối ngoại nhân dân ngày càng mở rộng ở tất cả các cấp, các lĩnh vực với các hình thức đa dạng.

Vì vậy, công tác đối ngoại nhân dân càng có vị trí, vai trò quan trọng trong việc tham gia thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại chung, góp phần vào việc tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự phát triển của đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, củng cố hình ảnh, vị thế quốc tế của Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp đã thực hiện tốt chức năng là cơ quan thường trực Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Từ năm 2008 đến 6 tháng đầu năm 2013, Liên hiệp đã vận động được một số lượng lớn viện trợ phi chính phủ nước ngoài phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Các tổ chức phí chính phủ nước ngoài triển khai trên 15.000 chương trình, dự án với tổng giá trị viện trợ đạt trên 1,4 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực: xóa đói, giảm nghèo và phát triển cộng đồng bền vững, y tế, giáo dục, giải quyết các vấn đề xã hội, khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ môi trường, viện trợ khẩn cấp...

Từ những kết quả này, Liên hiệp sẽ tiếp tục tập trung triển khai Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013-2017; duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức, cá nhân phi chính phủ nước ngoài đang thực hiện chương trình, dự án tại Việt Nam; đồng thời mở rộng quan hệ với các cá nhân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài có uy tín và tiềm năng để vận động tài trợ.

Trên cơ sở đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tập trung thảo luận những phương hướng lớn cho 5 năm tới với tầm nhìn dài hạn hơn, trong đó tập trung vào những giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả trên những mặt công tác chính.

Cụ thể, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ củng cố, mở rộng, phát triển theo chiều sâu mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế; tích cực tham gia các thiết chế đa phương quan trọng; Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài; Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, thông tin đối ngoại; Củng cố và phát triển tổ chức Liên hiệp vững mạnh.

Theo HOÀNG THỊ HOA (TTXVN)

 
Array ( [news_id] => 52920 [news_title] => Đối ngoại nhân dân đang ngày càng mở rộng, đa dạng [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V nhiệm kỳ 2013-2018 tại Hà Nội vào ngày 30/12/2013. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V nhiệm kỳ 2013-2018 tại Hà Nội vào ngày 30/12/2013. [news_content] =>
edf40wrjww2tblPage:Content

 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là tổ chức chính trị-xã hội chuyên trách về công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân đấu tranh cho hòa bình và phát triển, mở rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Doi ngoai nhan dan dang ngay cang mo rong, da dang

Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V nhiệm kỳ 2013-2018 tại Hà Nội vào ngày 30/12/2013.

Trước thềm đại hội, ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trả lời phỏng vấn báo chí về những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới.

Ông Vũ Xuân Hồng cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Liên hiệp diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng của đất nước. Công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước được triển khai đồng bộ, toàn diện, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Quan hệ đối ngoại được củng cố. Vị thế quốc tế của Việt Nam tiếp tục được nâng cao.

Đảng và Nhà nước đã đề ra chủ trương chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu lại nền kinh tế, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Về đối ngoại, Việt Nam tiếp tục chú trọng thúc đẩy quan hệ có chiều sâu với các nước láng giềng và trong khu vực, củng cố quan hệ với bạn bè truyền thống, duy trì quan hệ tích cực với các nước đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện, tạo bước phát triển mới trong quan hệ với một số đối tác lớn.

Thời gian qua, Liên hiệp đã nghiên cứu quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Chỉ thị số 04-CT/TW về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 2/12/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Đây là những văn kiện rất quan trọng trong hoạt động của công tác đối ngoại nhân dân trong những năm tới.

Thời gian tới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức to lớn. Chính vì vậy, với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” và khẩu hiệu “Hòa bình, hữu nghị, hợp tác và hội nhập,” Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ đối ngoại nhân dân của mình là tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước.

Chủ tịch Vũ Xuân Hồng cho biết trong thời kỳ đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng, hoạt động và quan hệ đối ngoại nhân dân ngày càng mở rộng ở tất cả các cấp, các lĩnh vực với các hình thức đa dạng.

Vì vậy, công tác đối ngoại nhân dân càng có vị trí, vai trò quan trọng trong việc tham gia thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại chung, góp phần vào việc tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự phát triển của đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, củng cố hình ảnh, vị thế quốc tế của Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp đã thực hiện tốt chức năng là cơ quan thường trực Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Từ năm 2008 đến 6 tháng đầu năm 2013, Liên hiệp đã vận động được một số lượng lớn viện trợ phi chính phủ nước ngoài phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Các tổ chức phí chính phủ nước ngoài triển khai trên 15.000 chương trình, dự án với tổng giá trị viện trợ đạt trên 1,4 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực: xóa đói, giảm nghèo và phát triển cộng đồng bền vững, y tế, giáo dục, giải quyết các vấn đề xã hội, khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ môi trường, viện trợ khẩn cấp...

Từ những kết quả này, Liên hiệp sẽ tiếp tục tập trung triển khai Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013-2017; duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức, cá nhân phi chính phủ nước ngoài đang thực hiện chương trình, dự án tại Việt Nam; đồng thời mở rộng quan hệ với các cá nhân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài có uy tín và tiềm năng để vận động tài trợ.

Trên cơ sở đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tập trung thảo luận những phương hướng lớn cho 5 năm tới với tầm nhìn dài hạn hơn, trong đó tập trung vào những giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả trên những mặt công tác chính.

Cụ thể, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ củng cố, mở rộng, phát triển theo chiều sâu mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế; tích cực tham gia các thiết chế đa phương quan trọng; Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài; Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, thông tin đối ngoại; Củng cố và phát triển tổ chức Liên hiệp vững mạnh.

Theo HOÀNG THỊ HOA (TTXVN)

[news_source] => [news_tag] => Đối ngoại nhân dân,Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam [news_status] => 6 [news_createdate] => 2013-12-29 20:17:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2013-12-29 20:17:00 [news_relate_news] => [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => phap-luat [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/thoi-su/phap-luat/doi-ngoai-nhan-dan-dang-ngay-cang-mo-rong-da-dang-35049/ [news_urlid] => 35049 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 417 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/doi-ngoai-nhan-dan-dang-ngay-cang-mo-rong-da-dang-a52920.html [tag] => Đối ngoại nhân dânLiên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam [daynews2] => 2013-12-29 20:17 [daynews] => 29/12/2013 - 20:17 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI