Điểm mặt 15 dự án có sai phạm tại Thái Nguyên

20/07/2021 - 15:51

PNO - 15 dự án tại Thái Nguyên có sai phạm liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Ngày 19/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định thành lập tổ công tác, đồng thời ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn (giai đoạn 1/1/2010 - 31/12/2018).

Theo đó, Tổ công tác do ông Đặng Xuân Trường - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - làm Tổ trưởng. 21 thành viên gồm giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Công thương, Giao thông Vận tải…

Mục tiêu của kế hoạch lần này nhằm thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận số 1046; kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế, thiếu sót, không để thất thoát ngân sách Nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh sẽ tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, có hình thức xử lý phù hợp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục sơ hở, yếu kém trong quản lý, chấm dứt hành vi vi phạm; hủy bỏ, bãi bỏ, đình chỉ việc thi hành văn bản có nội dung trái luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản… nêu trên phải được rà soát, khắc phục, chấn chỉnh trong quý III, quý IV/2021; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/7/2021 để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Trước đó, ngày 16/7, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chủ trì buổi công bố kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 1/1/2010 - 31/12/2018.

Kết luận số 1046 “điểm mặt” 15 dự án sai phạm tại tỉnh Thái Nguyên, bao gồm: Dự án xây dựng Khu công nghiệp Điềm Thụy - Khu A; Dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Điềm Thụy - Khu B; Dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II; Dự án Cụm công nghiệp An Khánh số 1, huyện Đại Từ; Dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc, huyện Phổ Yên; Dự án xây dựng khu đô thị hồ điều hòa Xương Rồng…

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI