Đề xuất cho người vi phạm giao thông mang xe về nhà tự bảo quản

09/09/2021 - 12:56

PNO - Cá nhân hoặc tổ chức vi phạm đáp ứng 1 trong 2 điều kiện theo quy định thì có thể được giao xe để tự bảo quản tại nhà.

Trong số các quy định, Bộ Công an đề xuất chi tiết việc giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản. Đây cũng là vấn đề được rất nhiều người quan tâm.

Theo dự thảo, cá nhân hoặc tổ chức vi phạm có 1 trong 2 điều kiện sau đây thì có thể được giao xe để tự bảo quản tại nhà:

Thứ nhất, cá nhân vi phạm có nơi đăng ký thường trú, tạm trú còn thời hạn, hoặc giấy xác nhận về nơi công tác; tổ chức vi phạm có địa chỉ hoạt động cụ thể, rõ ràng; đồng thời phải có nơi giữ, bảo quản phương tiện.

Thứ hai, cá nhân hoặc tổ chức vi phạm (gọi chung là người vi phạm) có khả năng tài chính đặt tiền bảo lãnh.

Người vi phạm đáp ứng đủ điều kiện thì có thể được giao xe để tự bảo quản tại nhà
Người vi phạm đáp ứng đủ điều kiện thì có thể được giao xe để tự bảo quản tại nhà - Ảnh minh họa

Về thủ tục, nếu muốn được giao xe để tự bảo quản, người vi phạm làm đơn gửi cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ, ghi rõ họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, đặc điểm của xe, nơi bảo quản xe.

Trong thời hạn không quá 3 ngày kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ phải xem xét, quyết định giao xe cho người vi phạm. Trường hợp không đồng ý thì phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Khi giao xe cho người vi phạm, người có thẩm quyền tạm giữ phải lập biên bản và tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký xe để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, trừ trường hợp người vi phạm đã đặt tiền bảo lãnh.

Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày giao xe, người có thẩm quyền tạm giữ phải thông báo cho UBND xã/phường/thị trấn nơi đang có xe do người vi phạm bảo quản để phối hợp giám sát, quản lý.

Trong thời gian được giao bảo quản xe, người vi phạm không được phép sử dụng tham gia giao thông, nếu vi phạm thì người có thẩm quyền tạm giữ sẽ xem xét, quyết định chuyển xe về nơi tạm giữ của cơ quan.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI