Đảng bộ PC Khánh Hòa quán triệt Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị

21/03/2022 - 09:11

PNO - Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ điện, góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế tỉnh nhà, Đảng bộ PC Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 30-CTr/TU của Tỉnh ủy Khánh Hòa về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 bằng hình thức trực tuyến tại hội trường công ty và 8 điểm cầu trực tuyến đến các đơn vị trực thuộc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Cao Ký - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã quán triệt một số nội dung quan trọng cho toàn Đảng bộ: Đảm bảo phòng chống dịch bệnh hiệu quả; đồng thời đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và liên tục góp phần vào sự phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Trong tình hình dịch bệnh phức tạp, PC Khánh Hòa đã thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ chính trị trong công tác cấp điện an toàn, ổn định, liên tục trên địa bàn toàn tỉnh. Trong năm 2021, công ty cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch. Năm 2022,  với chủ trương của Chính phủ về ban hành cấp visa đơn phương (13 quốc gia), song phương (84 quốc gia) để đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới thì đây cũng là trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa, là cơ hội để ngành điện phát triển đột phá nhằm đáp ứng sự phát triển chung của toàn xã hội trên phạm vi toàn tỉnh. Qua 2 năm dịch bệnh, PC Khánh Hòa đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh những giao dịch thông qua môi trường mạng, ứng dụng những phần mềm để quản lý kỹ thuật, quản lý kinh doanh, đồng thời hướng dẫn khách hàng thực hiện các phương tiện trong môi trường mạng để thực hiện nhiệm vụ chủ đạo của tỉnh, của Chính phủ trong công tác chuyển đổi số.

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: PC Khánh Hòa
Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: PC Khánh Hòa

Châu Khoa

Nguồn: PC Khánh Hòa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI