Đà Nẵng yêu cầu người đứng đầu cơ quan bị khiếu kiện phải trực tiếp hầu tòa

04/07/2022 - 16:26

PNO - Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham mưu hoặc ra văn bản hành chính bị khiếu kiện có trách nhiệm tham gia phiên tòa, phiên đối thoại khi được Tòa án triệu tập.

Ngày 27/6, UBND TP. Đà Nẵng ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng, siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong thi hành công vụ, chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Động thái này nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực hơn trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Hình minh họa
Đà Nẵng yêu cầu người đứng đầu cơ quan bị khiếu kiện phải hầu tòa. Ảnh minh họa

Theo đó, Chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã tập trung chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của cơ quan, đơn vị mình. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu ban hành các văn bản hành chính, thực hiện hành vi hành chính theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, quan tâm, chú trọng việc tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ, trau dồi kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ của cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản hành chính, hành vi hành chính, bảo đảm đúng quy định pháp luật, khả thi, khách quan, công khai, minh bạch, phù hợp với các nguyên tắc và yêu cầu quản lý nhà nước. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, có chỉ đạo quyết liệt giải quyết dứt điểm những kiến nghị, phản ánh của công dân, không tạo thành các điểm nóng về khiếu kiện làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã chấp hành nghiêm túc Điều 55, Điều 57, Điều 60 và Điều 78 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 về trách nhiệm tham gia phiên tòa, tham gia đối thoại, giải trình và cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện.

Chỉ thị nêu rõ, cơ quan, đơn vị nào tham mưu văn bản hoặc có văn bản hành chính mà nội dung văn bản đó bị khiếu kiện hành chính thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó có trách nhiệm tham gia phiên tòa, phiên đối thoại khi được Tòa án triệu tập, đồng thời cung cấp đầy đủ chứng cứ, tài liệu có liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường hoạt động kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, các hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục Thi hành án dân sự thành phố theo dõi, đôn đốc, định kỳ báo cáo kết quả thi hành án hành chính theo quy định.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI