Cần Thơ: Dự chi gần 30 tỉ đồng để... diệt chuột

13/03/2021 - 16:00

PNO - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch ‘phòng chống chuột bảo vệ sản xuất giai đoạn 5 năm’, với kinh phí gần 30 tỉ đồng.

Ngày 13/3, nguồn tin của Báo Phụ Nữ TPHCM cho biết, UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch "phòng chống chuột bảo vệ sản xuất giai đoạn 5 năm" với kinh phí gần 30 tỉ đồng, gửi đến các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tổ chức thực hiện.

Cụ thể, theo kế hoạch này, trong tổng số gần 30 tỉ đồng kinh phí thì có hơn 22,5 tỉ đồng là vốn đề xuất chi từ ngân sách thành phố, số tiền còn lại là vốn đối ứng của nông dân.

Kế hoạch diệt loài gặm nhấm gây hại được thực hiện trong 5 năm
Kế hoạch diệt loài gặm nhấm gây hại được thực hiện trong 5 năm

 

Kế hoạch phòng chống chuột được thực hiện trong 5 năm (2021 - 2025).

Theo kế hoạch, mục tiêu chung là nhằm quản lý tốt chuột gây hại một cách chủ động, đồng loạt, đúng thời điểm, đúng phương pháp. Đồng thời, liên tục đảm bảo sản xuất thắng lợi các vụ lúa và cây ăn quả, giúp nông dân quản lý tốt và hạn chế tối đa thiệt hại do chuột gây hại tại các quận, huyện trên địa bàn.

Ngoài ra, còn có mục tiêu quản lý được chuột gây hại, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra trên các loại cây trồng. Tuyên truyền sâu, rộng bằng nhiều hình thức về loại dịch hại này để người dân biết rõ và quản lý tốt hơn.

Các đơn vị phối hợp thực hiện kế hoạch này sẽ tổ chức tập huấn nông dân và hỗ trợ phòng trừ chuột.

Đối với cây lúa, nông dân được tập huấn 1.500 cuộc trong 5 năm. Thời gian tập huấn là 1 ngày mỗi cuộc và mỗi 1 cuộc có 30 nông dân tham dự.

Đối với cây ăn trái sẽ có 85 cuộc trong 5 năm, thời gian tập huấn và số lượng nông dân tham gia tương tự như trên.

Đối với diện tích cây trồng có nguy cơ bị chuột gây hại, nông dân sẽ được hỗ trợ bẫy chuột: Số lượng 22.500 chiếc bẫy chuột mỗi năm. Trong 5 năm sẽ hỗ trợ 112.500 chiếc bẫy chuột trên tổng diện tích 225.142 héc ta, trong 5 năm.

Ngoài bẫy, thuốc hỗ trợ sinh học cũng được áp dụng để diệt chuột trên diện tích bị chuột gây hại. Cụ thể, hỗ trợ 1.125kg/năm, tổng số hỗ trợ 5 năm là 5.625kg thuốc sinh học.

Về mô hình bẫy cây trồng với mục đích tổ chức tiêu diệt chuột cộng đồng, sẽ được thực hiện 7 bẫy/năm, 5 năm là 35 bẫy.

Kế hoạch nêu trên cũng vạch ra cụ thể công tác tuyên truyền, cụ thể, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống chuột gây hại trên cây trồng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo.

UBND TP Cần Thơ giao nhiều cơ quan và các quận huyện thực hiện kế hoạch diệt chuột
UBND TP Cần Thơ giao nhiều cơ quan và các quận huyện thực hiện kế hoạch diệt chuột

Hàng năm tổ chức hội nghị triển khai và tổng kết để đánh giá tình hình thực hiện và đề ra nhiệm vụ năm tiếp theo. Quy mô 10 cuộc trong 5 năm (50 người mỗi cuộc, thời gian 1 ngày/cuộc). Cùng với đó, tổ chức lễ phát động phòng trừ chuột mỗi năm một lần.

Trong 5 năm, in 2.500 poster, 25.000 tài liệu bướm với nội dung quản lý chuột gây hại trên cây trồng; thực hiện 20 kỳ đăng báo, phóng sự, tọa đàm nhằm thông tin tuyên truyền về kết quả quản lý chuột trên cây trồng.

UBND TP Cần Thơ giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì cùng Sở Tài chính, Sở Thông tin - truyền thông, Hội Nông dân, UBND các quận, huyện phối hợp thực hiện kế hoạch.

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI