Cần quy định quyền bình đẳng của trẻ em

11/03/2013 - 17:48

PNO - PN - Điều 40 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 quy định: “Trẻ em có quyền được gia đình, nhà trường, nhà nước và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục. Nghiêm cấm hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao...

Trong khoản 2, điều 62 của dự thảo quy định: “Nhà nước, xã hội, gia đình và công dân có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người mẹ, trẻ em, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đảm bảo quy mô, cơ cấu dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số”. Khoản này chưa thể hiện rõ và đầy đủ các khía cạnh liên quan đến trách nhiệm của nhà nước, xã hội, gia đình và công dân đối với người mẹ và trẻ em. Cần bổ sung thêm những nội dung để đảm bảo tính nhân văn và giá trị pháp lý, truyền thống dân tộc đối với người mẹ và trẻ em như quy định rõ “nhà nước và xã hội có trách nhiệm bảo đảm cơ hội bình đẳng và hỗ trợ các điều kiện theo đặc thù giới tính để phụ nữ thực hiện tốt quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và thiên chức làm mẹ”; “gia đình có trách nhiệm giáo dục thành viên, chia sẻ công việc và bảo đảm để phụ nữ thực hiện làm mẹ an toàn”; “gia đình, nhà trường và xã hội có trách nhiệm tạo cơ hội và hỗ trợ điều kiện để trẻ em, nhất là trẻ em gái phát triển toàn diện, bảo đảm thực hiện tốt vai trò người công dân, người mẹ, người cha trong tương lai”.

Can quy dinh quyen binh dang cua tre em

Điều 119 của dự thảo cũng chưa giải quyết được những vấn đề đặt ra trong mối quan hệ giữa Hội LHPN với HĐND, UBND các cấp. Năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 quy định trách nhiệm của bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN VN tham gia quản lý nhà nước, cần được Bộ Nội vụ sớm cụ thể hóa trong thực tiễn (vì Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5/9/2012 nhưng đến nay vẫn chưa có Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ).

Bên cạnh đó, theo tôi, cần bổ sung, điều chỉnh điều 112 nội dung sau: Lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Tổng LĐLĐ, Hội LHPN, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh và bí thư thứ nhất Đoàn TNCS HCM ở địa phương được mời dự các kỳ họp HĐND và được mời tham dự hội nghị UBND.

HĐND, UBND thực hiện chế độ thông báo tình hình mọi mặt của địa phương cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tổ chức này về xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phối hợp động viên nhân dân thi đua và cùng nhà nước thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Trần Thị Như Phương
(Trưởng ban Chính sách - Luật pháp Hội LHPN TP)

 
Array ( [news_id] => 1187 [news_title] => Cần quy định quyền bình đẳng của trẻ em [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => PN - Điều 40 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 quy định: “Trẻ em có quyền được gia đình, nhà trường, nhà nước và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục. Nghiêm cấm hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em”. Quy định này chưa thể hiện rõ và đầy đủ các khía cạnh liên quan đến trẻ em (trẻ em trai, trẻ em gái, trẻ em khuyết tật, mồ côi, cơ nhỡ, lang thang…) và mục đích trẻ có các quyền được nêu trong dự thảo để trẻ em được chăm lo, được yêu thương, được phát triển toàn diện về thể chất và nhân cách. Theo tôi, ban soạn thảo nên nghiên cứu, bổ sung những nội dung để đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới được thực hiện ngay từ giai đoạn trẻ còn nhỏ như: khẳng định cơ hội bình đẳng trong giáo dục và chăm sóc sức khỏe có tính đến đặc thù giới tính… [news_subcontent_seo] => [news_headline] => PN - Điều 40 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 quy định: “Trẻ em có quyền được gia đình, nhà trường, nhà nước và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục. Nghiêm cấm hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em”. Quy định này chưa thể hiện rõ và đầy đủ các khía cạnh liên quan đến trẻ em (trẻ em trai, trẻ em gái, trẻ em khuyết tật, mồ côi, cơ nhỡ, lang thang…) và mục đích trẻ có các quyền được nêu trong dự thảo để trẻ em được chăm lo, được yêu thương, được phát triển toàn diện về thể chất và nhân cách. Theo tôi, ban soạn thảo nên nghiên cứu, bổ sung những nội dung để đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới được thực hiện ngay từ giai đoạn trẻ còn nhỏ như: khẳng định cơ hội bình đẳng trong giáo dục và chăm sóc sức khỏe có tính đến đặc thù giới tính… [news_content] =>

Trong khoản 2, điều 62 của dự thảo quy định: “Nhà nước, xã hội, gia đình và công dân có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người mẹ, trẻ em, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đảm bảo quy mô, cơ cấu dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số”. Khoản này chưa thể hiện rõ và đầy đủ các khía cạnh liên quan đến trách nhiệm của nhà nước, xã hội, gia đình và công dân đối với người mẹ và trẻ em. Cần bổ sung thêm những nội dung để đảm bảo tính nhân văn và giá trị pháp lý, truyền thống dân tộc đối với người mẹ và trẻ em như quy định rõ “nhà nước và xã hội có trách nhiệm bảo đảm cơ hội bình đẳng và hỗ trợ các điều kiện theo đặc thù giới tính để phụ nữ thực hiện tốt quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và thiên chức làm mẹ”; “gia đình có trách nhiệm giáo dục thành viên, chia sẻ công việc và bảo đảm để phụ nữ thực hiện làm mẹ an toàn”; “gia đình, nhà trường và xã hội có trách nhiệm tạo cơ hội và hỗ trợ điều kiện để trẻ em, nhất là trẻ em gái phát triển toàn diện, bảo đảm thực hiện tốt vai trò người công dân, người mẹ, người cha trong tương lai”.

Can quy dinh quyen binh dang cua tre em

Điều 119 của dự thảo cũng chưa giải quyết được những vấn đề đặt ra trong mối quan hệ giữa Hội LHPN với HĐND, UBND các cấp. Năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 quy định trách nhiệm của bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN VN tham gia quản lý nhà nước, cần được Bộ Nội vụ sớm cụ thể hóa trong thực tiễn (vì Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5/9/2012 nhưng đến nay vẫn chưa có Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ).

Bên cạnh đó, theo tôi, cần bổ sung, điều chỉnh điều 112 nội dung sau: Lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Tổng LĐLĐ, Hội LHPN, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh và bí thư thứ nhất Đoàn TNCS HCM ở địa phương được mời dự các kỳ họp HĐND và được mời tham dự hội nghị UBND.

HĐND, UBND thực hiện chế độ thông báo tình hình mọi mặt của địa phương cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tổ chức này về xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phối hợp động viên nhân dân thi đua và cùng nhà nước thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Trần Thị Như Phương
(Trưởng ban Chính sách - Luật pháp Hội LHPN TP)

[news_source] => [news_tag] => trẻ em,quyền bình đẳng,quy định,năm 1992,sửa đổi Hiến pháp,Góp ý dự thảo [news_status] => 6 [news_createdate] => 2013-03-11 17:48:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2013-03-11 17:48:00 [news_relate_news] => [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => phap-luat [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/thoi-su/phap-luat/can-quy-dinh-quyen-binh-dang-cua-tre-em-56326/ [news_urlid] => 56326 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 1150 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => [tag] => trẻ emquyền bình đẳngquy địnhnăm 1992sửa đổi Hiến phápGóp ý dự thảo [daynews2] => 2013-03-11 17:48 [daynews] => 11/03/2013 - 17:48 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI