Bộ Y tế đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ Bệnh viện Tuệ Tĩnh 10,2 tỷ đồng

20/01/2022 - 12:55

PNO - Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ Bệnh viện (BV) Tuệ Tĩnh 10,2 tỷ đồng để hỗ trợ chi lương, chi hoạt động thường xuyên cho BV.

Bộ Y tế đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ 10,2 tỷ đồng để BV Tuệ Tĩnh chi trả lương nhân viên.
Bộ Y tế đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ 10,2 tỷ đồng để BV Tuệ Tĩnh chi trả lương nhân viên

Theo đề xuất của Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam, Bộ Y tế đã có công văn số 10328/BYT - KHTC ngày 5/12/2021 đề nghị Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ cho BV Tuệ Tĩnh 10,2 tỷ đồng để hỗ trợ chi lương, chi hoạt động thường xuyên cho BV do tác động của dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 của Chính phủ.

Kết thúc năm tài chính, Bộ Y tế sẽ có trách nhiệm xét duyệt, thẩm định quyết toán năm 2021 của BV, trường hợp số bổ sung dự toán trong năm 2021 để hỗ trợ chi thường xuyên cho Bệnh viện còn thiếu, Bộ Y tế sẽ đề xuất ngân sách nhà nước bổ sung phần còn thiếu; trường hợp số bổ sung dự toán trong năm 2021 thừa, Bộ Y tế sẽ kiến nghị thu hồi nộp trả ngân sách nhà nước theo quy định.

Ngày 29/12/2021, Bộ Y tế nhận được công văn số 1220/HVYDHCTVN -TCCB của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam báo cáo tình hình hoạt động của BV Tuệ Tĩnh, đề nghị Bộ Y tế đề xuất với Bộ Tài chính trình Chính phủ sớm có quyết định bổ sung ngân sách hỗ trợ BV để chi trả tiền lương cho viên chức, người lao động và cho ý kiến về việc Học viện cho BV vay (tạm ứng ) từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp kết dư của Học viện để BV chi trả tiền lương, phụ cấp tháng 12/2021 cho viên chức, người lao động.

Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo của BV Tuệ Tĩnh, BV còn nợ 50% lương của viên chức, người lao động từ tháng 5/2021 đến nay.

Nhật Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI