TPHCM thực hiện chính sách hỗ trợ F0, F1 ra sao?

07/01/2022 - 07:00

PNO - TPHCM sẽ thực hiện hỗ trợ tiền ăn với mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp F0, F1 từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021.


Ngày 6/1, đại diện Sở LĐTBXH TPHCM cho biết, đơn vị đã có văn bản đề nghị UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức chỉ đạo cho các phòng, ban chuyên môn, UBND phường, xã, thị trấn tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hỗ trợ cho các đối tượng thuộc diện hỗ trợ do nhiễm COVID-19 (F0) và cách ly y tế để phòng, chống dịch (F1) trước ngày 31/1/2022 để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

TPHCM sẽ thực hiện hỗ trợ tiền ăn đối với các trường hợp F0, F1 từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021.
TPHCM sẽ thực hiện hỗ trợ tiền ăn đối với các trường hợp F0, F1 từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021

Theo đó, đối tượng thuộc diện hỗ trợ là trẻ em (người dưới 16 tuổi); người cao tuổi, người khuyết tật (theo quy định tại khoản 5 và khoản 6, điều 5 của Nghị định 20/2021 của Chính phủ) và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo quy định, TPHCM sẽ thực hiện hỗ trợ tiền ăn với mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp F0 từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021. Thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.

Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021. Thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 21 ngày.

Riêng đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật là F0, F1 được hỗ trợ thêm một lần mức 1 triệu đồng/người. Đồng thời, ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và chi phí khám, chữa bệnh đối với trẻ em không có thẻ bảo hiểm y tế.

Theo hướng dẫn của Sở LĐTBXH, trước ngày 5 và ngày 20 hằng tháng, UBND xã, phường, thị trấn sẽ tổng hợp, lập danh sách các trường hợp F0, F1 đủ điều kiện hưởng chính sách, gửi UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức để các địa phương phê duyệt danh sách (trong hai ngày làm việc), kinh phí hỗ trợ theo các ủy quyền của UBND TPHCM .
Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ do ngân sách TPHCM bố trí. Các địa phương cân đối ngân sách để hỗ trợ kịp thời cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật là F0, F1. Trường hợp ngân sách địa phương không đủ thực hiện, các địa phương cần có văn bản gửi Sở Tài chính TPHCM để tham mưu UBND TPHCM kịp thời bổ sung dự toán kinh phí. 

Về hồ sơ, thủ tục để nhận trợ cấp, đối với các trường hợp F0 đang điều trị hay F1 đang cách ly y tế tại các cơ sở y tế/cách ly, thì cơ sở y tế, cơ sở cách ly lập, gửi Sở Y tế, Bộ Tư lệnh TPHCM , UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức. Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/3/2022. 

Hồ sơ gồm danh sách F0 (hay F1) đủ điều kiện hưởng chính sách theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23 và Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với F0 đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tế trước ngày Quyết định số 23 có hiệu lực thi hành (từ ngày 7/7/2021), hồ sơ gồm giấy ra viện; biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở y tế đã điều trị; bản sao một trong các giấy tờ: giấy chứng sinh, khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân/căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.

Đối với F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly trước ngày Quyết định số 33 có hiệu lực thi hành (từ ngày 6/11/2021), F1 cách ly tại nhà và F0 điều trị tại nhà sẽ chuẩn bị hồ sơ gồm: văn bản về cách ly y tế tại cơ sở cách ly, cách ly tại nhà hoặc điều trị tại nhà. Ngoài ra, trong hồ sơ còn phải có giấy xác nhận hoàn thành cách ly/điều trị, giấy tờ tùy thân và phiếu thu hoặc biên lai hay giấy xác nhận thu tiền ăn tại cơ sở cách ly đối với F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở.

Các hồ sơ này sẽ do cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, các trường hợp là F0, F1 lập và gửi UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022.

 Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI