TPHCM tăng trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội

19/10/2021 - 12:19

PNO - Sáng 19/10, ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ ba của HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn TP.

Theo đó, HĐND TPHCM nhận định chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng còn thấp so với mức sống của người dân tại TP, chỉ đảm bảo hỗ trợ được một phần nhu cầu thiết yếu, chưa tương đồng với chính sách khác, chưa hỗ trợ được nhu cầu thiết yếu của đối tượng bảo trợ xã hội. Do đó, cần phải điều chỉnh tăng mức chuẩn mới phù hợp để từng bước đảm bảo an sinh xã hội cho nhóm đối tượng yếu thế.

Các đại biểu biếu quyết bằng hình thức giơ tay tại kỳ họp
Các đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại kỳ họp

Nghị quyết về tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn TP quy định nâng mức chuẩn để xác định trợ cấp xã hội (hệ số 1) đối với các đối tượng bảo trợ xã hội từ 380.000 đồng lên 480.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ 32% của mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách TPHCM, thời gian thực hiện bắt đầu từ 1/11/2021.

Việc điều chỉnh tăng mức chuẩn này được tính dựa trên Nghị định 136 ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, quy định mức chuẩn trợ giúp là 270.000 đồng, tương ứng 23,47% mức lương cơ sở. Mức chuẩn trợ giúp xã hội theo Nghị quyết số 31 ngày 10/12/2013 của HĐND TPHCM là 380.000 đồng, tương ứng với 33% mức lương cơ sở.

Tuy nhiên, hiện nay mức chuẩn theo Nghị định 20 ngày 15/3/2021 của Chính phủ là 360.000 đồng, tương tương 24,1% mức lương cơ sở. Do đó, HĐND TPHCM tăng mức điều chỉnh lên 480.000 đồng là phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện kinh tế - xã hội của TP hiện nay.

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI