TPHCM phát động cuộc thi báo chí viết về Mặt trận Tổ quốc

09/07/2021 - 22:23

PNO - Nhằm tôn vinh những tác giả, tác phẩm báo chí có chất lượng về tư tưởng chính trị, có nội dung và hình thức hấp dẫn, tuyên truyền các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước... Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp với Hội Nhà báo TP sẽ trao giải báo chí với chủ đề “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP vì hạnh phúc của Nhân dân”.

Tác phẩm dự thi cần tập trung vào các nội dung sau:

+ Tác phẩm thể hiện công tác triển khai, thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2021 của TPHCM là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”.

+Tác phẩm thể hiện vai trò của hệ thống Mặt trận trong việc triển khai và thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

+ Tác phẩm thể hiệm việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, giới thiệu và nhân rộng những tấm gương trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn tích cực góp phần củng cố, phát triển khối đại đoàn kết dân tộc, hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước…

+ Tác phẩm thể hiện việc khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc của người tiêu dùng hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

+ Tác phẩm thể hiện việc đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện của Mặt trận TP, công tác giám sát, vai trò của Ban thanh tra nhân dân trong tham gia, phòng chống tham nhũng, lãng phí…

+ Tác phẩm thể hiện công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết tòa dân tộc, các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ chủ trì phát động, phối hợp thực hiện, gương cán bộ, địa phương làm tốt công tác mặt trận, gương người tốt, việc tốt…

Tiêu chí và các đối tượng tham gia

Các tác phẩm được xét tặng và trao giải báo chỉ phải là những tác phẩm bằng tiếng Việt, đăng, phát triên các loại hình báo chí kể từ ngày 30/4/2019 đến ngày 30/9/2021. Nếu tác phẩm nhiều kỳ thì ít nhất phải có 2/3 số tác phẩm đăng, phát trong thời gian trên.

Tác phẩm được tặng và trao giải thưởng phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới, những mô hình hay về công tác mặt trận được dư luận xã hội quan tâm, có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; thể hiện hấp dẫn, sinh động.

Tác phẩm dự thi nằm trong thể loại ghi chép, phản ánh, điều tra, phóng sự, ký báo chí, chân dung, nhân vật, gương người tốt việc tốt, phỏng vấn, bình luận, phóng sự ảnh… đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục.

Đối tượng dự thi ở bảng A là phóng viên, BTV các cơ quan báo chí tại TPHCM, với loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Phóng viên, BTV các cơ quan báo chí Trung ương cũng có thể gửi bài tham gia.

Ở bảng B dành cho cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên, cộng tác viên bản tin Mặt trận các cấp tại TPHCM. Các loại hình dự thi ở bảng này gồm bản tin, phát thanh, trang điện tử tổng hợp.

Cách thức nhận tác phẩm đề nghị xét tặng giải thưởng

- Tác phẩm báo in, bản in: gửi dạng nguyên bản hoặc sao chép, có đầy đủ thông tin về tác giả và thời gian đăng tải tác phẩm.

- Tác phẩm báo chí phát thanh: gửi đĩa CD/USB kèm lời bình in trên giấy A4, có đầy đủ thông tin về tác giả và thời gian đăng tải tác phẩm.

- Tác phẩm báo chí truyền hình: gửi đĩa DVD/USB kèm lời bình in trên giất A4 có đầy đủ thông tin về tác giả và thời gian đăng tải tác phẩm.

- Tác phẩm báo điện tử, trang tin điện tử tổng hợp: in ra khổ giấy A4 có đầy đủ thông tin về tác giả và thời gian đăng tải tác phẩm, kèm theo đường dẫn tác phẩm. 

Thời gian nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9/2021. Hồ sơ dự thi gửi về Ban Tuyên giáo- Đối ngoại, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM số 55 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1 và gửi kèm bản mềm về thư điện tử:giaibaochi.mttqtphcm@gmail.com. 

Dự kiến đến tháng 11/2021 sẽ tổ chức trao giải.

An Sinh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI