TPHCM kiến nghị tăng nhân sự cho các phường

18/08/2022 - 08:44

PNO - UBND TPHCM vừa có văn bản báo cáo đến Thủ tướng Chính phủ, về vướng mắc khi thực hiện nghị quyết số 131 năm 2020 của Quốc hội, và nghị định 33 năm 2021 của Chính phủ về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM.

Theo đó, UBND TPHCM nhận định, qua một năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại 249 phường, việc bố trí số lượng công chức làm việc tại phường theo quy định hiện nay chưa phù hợp với khối lượng công việc và quy mô dân số, đặc điểm của từng địa phương.

Tính đến ngày 31/12/2021, TPHCM có 90/249 phường có dân số từ 30.000 trở lên, trong đó có 54 phường có dân số từ 30.000 đến dưới 50.000, có 21 phường có dân số từ 50.000 đến dưới 75.000, có 12 phường dân số từ 75.000 đến dưới 100.000 và có 3 phường dân số trên 100.000.

TPHCM kiến nghị tăng cán bộ làm việc
TPHCM kiến nghị tăng nhân sự trước thực trạng cán bộ quá tải công việc

Bình quân dân số một phường của TPHCM đang là 28.378, gấp 1,89 lần so với quy định tại nghị quyết số 1211 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đơn vị hành chính, dân số của phường thuộc quận. Ngoài ra, bình quân mật độ dân số tại một phường là 14.303 người/km2, các quận trung tâm có mật độ dân số rất cao, một số quận như quận 3, 4, 5, 10, 11 có mật độ dân số trên 37.000 người/km2.

Việc bố trí số lượng công chức bình quân là 15 người/phường không đủ  đáp ứng nhu cầu giải quyết khối lượng công việc. Hiện tại, một cán bộ, công chức làm việc tại phường đang phục vụ bình quân 1.343 người dân.

Khối lượng giải quyết hồ sơ hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức trong ngày để phục vụ người dân, doanh nghiệp tại địa phương diễn ra từ 7g30 - 11g30 (buổi sáng), từ 13g - 17g (buổi chiều). Ở những nơi dân số đông, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp đóng trên địa bàn nhiều, phường phải tổ chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ ngoài giờ làm việc các ngày thứ Ba, thứ Năm trong tuần.

Đơn cử, phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) - phường có dân số đông nhất trên địa bàn thành phố với 125.894 dân - ghi nhận trong năm 2021 đã ban hành 22.000 văn bản tham mưu về quản lý Nhà nước, bình quân 1 cán bộ, công chức tham mưu 628 văn bản/năm; 52 văn bản/tháng. 

Tổng số hồ sơ giải quyết là 113.449 hồ sơ, bình quân 1 cán bộ, công chức giải quyết 3.241 hồ sơ; 270 hồ sơ/tháng.

Qua đó, UBND TPHCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tăng số lượng công chức làm việc tại phường từ bình quân 15 người/phường thành 17 người/phường đối với các phường có 30.000 dân trở xuống. Với phường có từ 30.000 dân trở lên, ngoài số lượng quy định, cứ 15.000 dân được tăng thêm 1 công chức.

UBND TPHCM đồng thời kiến nghị được giao bổ sung thêm người hoạt động không chuyên trách dựa trên đặc điểm tình hình, yêu cầu của thực tiễn, tính phức tạp của từng địa phương và ngân sách thành phố. Theo UBND TPHCM, số lượng người hoạt động không chuyên trách tối đa 14 người tại các phường, xã, thị trấn loại I không đủ đáp ứng khối lượng công việc.  

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu