TPHCM: Các tổ bầu cử tiến hành mở, kiểm phiếu

23/05/2021 - 20:11

PNO - Sau 19g ngày 23/5 - kết thúc hoạt động cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; hàng loạt tổ bầu cử đã và đang tiến hành mở thùng phiếu bầu, tiến hành kiểm phiếu.

Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, quá trình kiểm phiếu sẽ mời 2 cử tri là người biết chữ, có uy tín trong nhân dân tại địa bàn và người ứng cử; đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm có quyền chứng kiến và khiếu nại về việc kiểm phiếu, các phóng viên báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu, tuy nhiên phải đảm bảo trật tự nhằm tạo điều kiện cho Tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ.

Báo Phụ Nữ TPHCM thông tin một số hình ảnh của quá trình mở thùng phiếu và tiến hành kiểm phiếu tại một số tổ bầu cử:

Kiểm phiếu ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ
Kiểm phiếu ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ. Người trúng cử phải là người ứng cử có số phiếu bầu đạt quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ.
Kiểm phiếu ở quận 5
Kiểm phiếu ở điểm bỏ phiếu số 46, phường 10, quận 5. Theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Tổ Bầu cử thực hiện việc phân loại phiếu bầu theo từng màu: màu của phiếu bầu đại biểu Quốc hội, của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Sau đó kiểm kê (đếm) tổng số phiếu trong hòm phiếu và bàn giao các loại phiếu cho các nhóm đã được phân công của Tổ Bầu cử để bắt đầu việc kiểm phiếu.
Tổ bầu cử tại quận 8 khui thùng phiếu, dưới sự chứng kiến của nhiều người
Tổ bầu cử tại quận 8 khui thùng phiếu, dưới sự chứng kiến của nhiều người. Trước khi mở hòm phiếu, Tổ Bầu cử phải kiểm kê (đếm), niêm phong phiếu bầu cử chưa sử dụng và phiếu bầu cử do cử tri gạch hỏng (nếu có). Toàn bộ phiếu bầu cử chưa sử dụng và phiếu bầu cử bị gạch hỏng được niêm phong và gửi kèm theo biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu đến các Ban bầu cử tương ứng. 
Khui thùng phiếu tại một Tổ bầu cử ở P.Tân Chánh Hiệp, quận 12
Khui thùng phiếu tại một Tổ bầu cử ở P. Tân Chánh Hiệp, quận 12. Kết quả bầu cử được tính trên số phiếu bầu hợp lệ và chỉ được công nhận khi đã có quá một nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri tại đơn vị bầu cử tham gia bầu cử, trừ trường hợp bầu cử lại mà số cử tri đi bầu cử vẫn chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri thì kết quả bầu cử lại được công nhận mà không tổ chức bầu cử lại lần thứ hai.
Tại một Tổ bầu cử ở quận 5
Mở thùng phiếu tại một Tổ bầu cử ở quận 5. Theo Điều 73 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu.
Tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú
Kiểm kê phiếu tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Việc kiểm phiếu chỉ diễn ra khi tổng số phiếu thu vào bằng hoặc ít hơn số cử tri đã tham gia bỏ phiếu. Trường hợp tổng số phiếu thu vào nhiều hơn tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu thì Tổ Bầu cử phải kiểm tra lại; nếu kiểm tra lại vẫn cho kết quả tổng số phiếu thu vào nhiều hơn tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu thì lập tức niêm phong hòm phiếu và báo cáo ngay Ban bầu cử tương ứng để giải quyết.
quận 4
Phân loại phiếu tại một điểm bầu ở quận 4. Trong trường hợp danh sách trúng cử có nhiều người được số phiếu bầu bằng nhau và nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì người nhiều tuổi hơn là người trúng cử.
quận 5
Đếm phiếu ở một điểm bầu cử tại quận 5. Sau khi kiểm phiếu, Tổ Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu, trong đó thể hiện đầy đủ các nội dung: số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu, số lượng phiếu phát ra, số lượng phiếu thu vào, số lượng phiếu hợp lệ...
Cử tri chứng kiến việc mở thùng phiếu
2 cử tri được chọn mở niêm phong thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cử tri khác tại một điểm bầu ở quận 4.
Một số tổ bầu cử ở phường 7, quận 11 đang tiến hành kiểm phiếu
Một tổ bầu cử ở phường 7, quận 11 đang kiểm phiếu


Nhóm phóng viên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI