TP.HCM nói 'Không' với việc bù tiền vượt quỹ bảo hiểm y tế

03/10/2017 - 08:49

PNO - Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các địa phương bù tiền nếu số chi cho bảo hiểm y tế vượt quỹ. TP.HCM không đồng ý.

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa có văn bản trả lời cho những đề nghị từ phía Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam TP.HCM về việc bù tiền nếu bệnh viện chi quá số tiền trong quỹ bảo hiểm y tế của họ.

Theo đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP.HCM khẳng định sẽ không chi tiền cho phần vượt quỹ của ngành bảo hiểm y tế.

TP.HCM noi 'Khong' voi viec bu tien vuot quy bao hiem y te

Trước đó, vào ngày 9/6/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chi nhánh TP.HCM gửi tờ trình cho Ủy ban nhân dân TP.HCM đề nghị được bố trí ngân sách của thành phố hoặc các nguồn khác để bù đắp phần chi vượt quỹ bảo hiểm y tế tại thành phố.

Việc từ chối của TP.HCM được căn cứ theo một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và Luật Ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, khoản 4 điều 45, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định: “Trường hợp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số thu bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh nhỏ hơn số chi khám bệnh, chữa bệnh trong năm, sau khi thẩm định quyết toán, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm bổ sung toàn bộ phần kinh phí chênh lệch này từ nguồn quỹ dự phòng”.

TP.HCM noi 'Khong' voi viec bu tien vuot quy bao hiem y te
Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM)

TP.HCM cũng dẫn ra điều 38 về nhiệm vụ chi ngân sách địa phương và điều 9 của Luật Ngân sách Nhà nước cho thấy địa phương không có nhiệm vụ nào chi cho quỹ bảo hiểm y tế cũng như không được dùng ngân sách của cấp này để chi cho nhiệm vụ của cấp khác và không được dùng ngân sách của địa phương này để chi cho nhiệm vụ của địa phương khác.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP.HCM khẳng định: “Theo các quy định trên, nội dung chi ngân sách của địa phương không có khoản bù đắp phần chi vượt quỹ của Bảo hiểm xã hội thành phố. Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam sử dụng nguồn quỹ dự phòng để hỗ trợ thanh toán phần chi vượt quỹ (nếu có)”.

Trước đó, trong công văn 1941 tháng 5/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ý kiến cho rằng: “Trong trường hợp số chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt quá quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố thẩm định xác định nguyên nhân khách quan vượt quỹ và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét bù đắp từ ngân sách địa phương hoặc các nguồn khác. Trường hợp ngân sách địa phương không bố trí đủ, đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ”.

TP.HCM noi 'Khong' voi viec bu tien vuot quy bao hiem y te

Tuy lo lắng về bội chi quỹ bảo hiểm y tế nhưng con số thống kê mới nhất theo báo cáo của ông Phạm Lương Sơn - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam: "Quỹ bảo hiểm y tế năm 2016 mất cân đối thu - chi trong năm là 831 tỷ đồng, nhưng tính đến hết năm, quỹ dự phòng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã bù đắp và số dư còn hơn 47.000 tỷ đồng.

Dự kiến năm nay, quỹ dự phòng còn hơn 38.000 tỷ đồng và năm 2018 còn 23.410 tỷ đồng”. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tính toán nguồn kinh phí này sẽ đủ cân đối quỹ bảo hiểm y tế đến hết năm 2019.

Hiếu Nguyễn

 
Array ( [news_id] => 40507 [news_title] => TP.HCM nói 'Không' với việc bù tiền vượt quỹ bảo hiểm y tế [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 111919_y-te-311256403-3814786.jpg [news_subcontent] => Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các địa phương bù tiền nếu số chi cho bảo hiểm y tế vượt quỹ. TP.HCM không đồng ý. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các địa phương bù tiền nếu số chi cho bảo hiểm y tế vượt quỹ. TP.HCM không đồng ý. [news_content] =>

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa có văn bản trả lời cho những đề nghị từ phía Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam TP.HCM về việc bù tiền nếu bệnh viện chi quá số tiền trong quỹ bảo hiểm y tế của họ.

Theo đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP.HCM khẳng định sẽ không chi tiền cho phần vượt quỹ của ngành bảo hiểm y tế.

TP.HCM noi 'Khong' voi viec bu tien vuot quy bao hiem y te

Trước đó, vào ngày 9/6/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chi nhánh TP.HCM gửi tờ trình cho Ủy ban nhân dân TP.HCM đề nghị được bố trí ngân sách của thành phố hoặc các nguồn khác để bù đắp phần chi vượt quỹ bảo hiểm y tế tại thành phố.

Việc từ chối của TP.HCM được căn cứ theo một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và Luật Ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, khoản 4 điều 45, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định: “Trường hợp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số thu bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh nhỏ hơn số chi khám bệnh, chữa bệnh trong năm, sau khi thẩm định quyết toán, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm bổ sung toàn bộ phần kinh phí chênh lệch này từ nguồn quỹ dự phòng”.

TP.HCM noi 'Khong' voi viec bu tien vuot quy bao hiem y te
Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM)

TP.HCM cũng dẫn ra điều 38 về nhiệm vụ chi ngân sách địa phương và điều 9 của Luật Ngân sách Nhà nước cho thấy địa phương không có nhiệm vụ nào chi cho quỹ bảo hiểm y tế cũng như không được dùng ngân sách của cấp này để chi cho nhiệm vụ của cấp khác và không được dùng ngân sách của địa phương này để chi cho nhiệm vụ của địa phương khác.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP.HCM khẳng định: “Theo các quy định trên, nội dung chi ngân sách của địa phương không có khoản bù đắp phần chi vượt quỹ của Bảo hiểm xã hội thành phố. Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam sử dụng nguồn quỹ dự phòng để hỗ trợ thanh toán phần chi vượt quỹ (nếu có)”.

Trước đó, trong công văn 1941 tháng 5/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ý kiến cho rằng: “Trong trường hợp số chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt quá quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố thẩm định xác định nguyên nhân khách quan vượt quỹ và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét bù đắp từ ngân sách địa phương hoặc các nguồn khác. Trường hợp ngân sách địa phương không bố trí đủ, đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ”.

TP.HCM noi 'Khong' voi viec bu tien vuot quy bao hiem y te

Tuy lo lắng về bội chi quỹ bảo hiểm y tế nhưng con số thống kê mới nhất theo báo cáo của ông Phạm Lương Sơn - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam: "Quỹ bảo hiểm y tế năm 2016 mất cân đối thu - chi trong năm là 831 tỷ đồng, nhưng tính đến hết năm, quỹ dự phòng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã bù đắp và số dư còn hơn 47.000 tỷ đồng.

Dự kiến năm nay, quỹ dự phòng còn hơn 38.000 tỷ đồng và năm 2018 còn 23.410 tỷ đồng”. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tính toán nguồn kinh phí này sẽ đủ cân đối quỹ bảo hiểm y tế đến hết năm 2019.

Hiếu Nguyễn

[news_source] => [news_tag] => bội chi quỹ bảo hiểm y tế,kết dư quỹ bảo hiểm y tế,TP.HCM trả lời không với việc bù tiền vượt quỹ bảo hiểm y tế [news_status] => 6 [news_createdate] => 2017-10-03 08:49:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2017-10-03 08:49:00 [news_relate_news] => 22291,24384,38775,39568 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => suc-khoe [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/suc-khoe/tphcm-noi-khong-voi-viec-bu-tien-vuot-quy-bao-hiem-y-te-111919/ [news_urlid] => 111919 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 481 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/tp-hcm-noi-khong-voi-viec-bu-tien-vuot-quy-bao-hiem-y-te-a40507.html [tag] => bội chi quỹ bảo hiểm y tếkết dư quỹ bảo hiểm y tếTP HCM trả lời không với việc bù tiền vượt quỹ bảo hiểm y tế [daynews2] => 2017-10-03 08:49 [daynews] => 03/10/2017 - 08:49 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI