Thủ tướng quyết định bổ sung kinh phí mua 61 triệu liều vắc xin phòng COVID-19

30/06/2021 - 20:08

PNO - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành Quyết định 1022, bổ sung 7.650 tỷ đồng cho Bộ Y tế để mua và sử dụng 61 triệu liều vắc xin phòng COVID-19.

Quyết định nêu rõ, việc bổ sung kinh phí nhằm để mua và sử dụng 61 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam (30 triệu liều) và do Pfizer sản xuất (31 triệu liều) như đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Y tế.

Trong đó, hơn 5.100 tỷ đồng bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế (từ nguồn kinh phí 12.100 tỷ đồng tiết kiệm chi năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021) và hơn 2.550 tỷ đồng chi từ nguồn Quỹ vắc xin phòng COVID-19 Việt Nam.

Thủ tướng cũng đồng ý sử dụng 37 tỷ đồng trong tổng số 1.237 tỷ đồng đã bổ sung cho Bộ Y tế theo Quyết định số 507 của Thủ tướng để chi đối ứng cho việc tiếp nhận, vận chuyển, phân phối, thuê kho bảo quản vắc xin, mua vật tư tiêm chủng cho các lô vắc xin phòng COVID-19 do COVAX Facility hỗ trợ, vắc xin viện trợ, tài trợ của nước ngoài.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

Bộ Y tế được giao chịu trách nhiệm tổ chức mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về tài sản công và các quy định của pháp luật có liên quan; đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng kết quả sử dụng số kinh phí được bổ sung nêu trên.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

An Sinh 

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu