Thông tin mới nhất vụ chi nhầm hỗ trợ ở Bình Dương

23/10/2021 - 13:41

PNO - Trong số 22.900 trường hợp được hỗ trợ vì ảnh hưởng của dịch bệnh, chỉ có 1.900 trường hợp đã chi và được thu hồi nộp ngân sách.

Ngay sau khi thông tin chi nhầm hỗ trợ cho 22.900 trường hợp, buộc phải thu hồi hàng trăm tỷ đồng được đăng tải trên một số phương tiện truyền thông, Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) tỉnh Bình Dương đã có văn bản gửi Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Dương và Sở Thông tin và Truyền thông để thông tin chính thức về vụ việc.

Theo Sở LĐ-TBXH Bình Dương, thực hiện chính sách hỗ trợ của tỉnh theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương (300.000 đồng/người) và Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (500.000 đồng/người); tính đến ngày 19/10/2021 các địa phương trong tỉnh đã thực hiện chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho 1.374.211 trường hợp người lao động với tổng số tiền 412 tỷ 263 triệu đồng và hỗ trợ lương thực thực phẩm 1.345.437 trường hợp người lao động với tổng số tiền 672 tỷ 719 triệu đồng.

Người dân nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn TP.Dĩ An
Người dân nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn TP.Dĩ An

Trong đó, bổ sung cho đối tượng chưa được chi hỗ trợ: là 101.299 trường hợp (tiền thuê nhà) và 97.767 trường hợp (lương thực, thực phẩm). Trong quá trình rà soát đã phát hiện, thu hồi nộp ngân sách số tiền đã chi cho 1.900 trường hợp, dừng không chi 21.000 trường hợp đã lập và phê duyệt danh sách do trùng đối tượng.

Do chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà và lương thực, thực phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ (NQ 04 và QĐ 12) được thực hiện trong thời gian ngắn, trong tình hình thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và thực hiện khẩn cấp để hỗ trợ ngay cho người dân khó khăn, do đó các địa phương được yêu cầu duyệt danh sách đến đâu chi ngay đến đó. Ngoài ra, trong quá trình lập danh sách đối tượng được hưởng chính sách cung cấp sai hoặc thiếu thông tin như số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại,…do đó phải xác minh lại nên không tránh khỏi trường hợp bị trùng hoặc sót.

Phạm Diện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI